Hotelové trezory

Trezory na hotelové klíče

trezor pro recepce a hotely

Na přívěscích klíčů hotelových pokojů je znázorněn znak hotelu a číslo pokoje. Přívěsky jsou tvarově uzpůsobeny pro vkládání do schránek nebo zavěšení pod číslo pokoje v tzv. klíčovnici v hotelové vrátnici. Jejich hmotnost a tvar způsobí, že hosté je z obou těchto důvodů nebudou odnášet z hotelu. Klíče jsou ubytovaným hostů vydávány pouze proti předložení hotelové legitimace, pokud vydávající hosta dobře nezná. Tato výjimka platí většinou u stálých hostů, kteří jsou ubytováni delší dobu (například v lázních, na horách atd.)

Trezor na recepci pro hotelové hosty

Právní úprava ubytování v občanském zákoníku není zrovna rozsáhlá, ale je v ní třeba i to, že ubytovatel musí na vaši žádost převzít a uschovat cennosti či peníze, pokud o to požádáte. Za uschované věci pak odpovídá, takže nemusíte mít strach ze všetečného personálu, nebo nevítaných hostů.

Depozitní obálka

obálka do trezoru

Je větší kartónová nebo plastová obálka s hotelovým emblémem a nejlépe pečetitelná. Opatřená jménem hosta, číslem pokoje a datem odjezdu hosta. Tato obálka se používá pro ukládání cenností hosta do společného trezoru v recepci, nebo může hostovi posloužit pro uložení cenin do pronajatého trezoru. Obálky, které hosté ponechávají k uložení do trezoru, jsou v recepci evidovány.

Úschovna menších zavazadel

Je uzamykatelná místnost umístěná v blízkosti recepce, kde se uschovávají zavazadla hostů. Tyto služby mohou patřit mezi placené a neplacené služby hotelu. Na úschovu se vydává hostu potvrzení o převzetí zavazadla. Úschovu zavazadel řídí hotelový zřízenec.

Trezor na recepci

Služby hotelové pokladny

Služby tohoto střediska jsou součástí recepčních služeb. Úkolem tohoto pracoviště je:

  • evidence účtů hostů v hotelovém deníku
  • směnárenská činnost a odvody valut do banky
  • vedení hotelové pokladny a její denní zúčtování
  • vystavování faktur pro úvěrové účty
  • kontrola a statistik

Evidence účtů hotelových hostů

Bývá umístěna v recepci, nebo v hotelové hale (recepčním pultu), jako samostatné pracoviště. Účty inkasuje recepční nebo pokladní. Vedení účtu se provádí:- Na recepčním listě (je rozšířen o další sloupek) – při odjezdu se vyplňuje stvrzenka, která obsahuje: jméno hosta, číslo pokoje, cenu za ubytování, cenu za ostatní služby, cenu celkem, pobyt od -do, počet osob, datum, razítko hotelu a podpis recepčního, který stvrzenku vystavil.
  • používá se formulář (dvojlist) na který se výměna valut zapisuje – kopii obdží host a originál se přikládá k soupisu valut
  • používá se valutová kniha nebo hotelový software
  • kurzovní lístek musí být denně aktualizován podle vývoje kurzu a vyvěšen na viditelném místě
  • hotelová směnárna si odečítá, podobně jako banky poplatek 3-8% a jeho stanovení je zcela v kompetenci ředitele (provozovatele) hotel

hotelový host a zbraň

Ze zákona o zbraních i podle prostého rozumu je jasné, že hotelový host nenechá zbraň volně v pokoji a nepůjde na snídani. Některé hotely mají trezor přímo na pokoji, některé mají větší trezor na recepci. Trezory přímo na pokoji nebývají s větším zabezpečením. Často nemají ani bezpečnostní třídu. Přesto stačí na uložení jedné nebo dvou zbraní podle zákona. Jsou zamčené dveře pokoje dostatečnou ochranou? Použijete trezor a nebo raději zbraň vezmete všude s sebou?

Články zdarma

Jak si vybrat trezor?

Průvodce světem trezorů.

Kam umístit trezor?

nejčastější umístění

7 závažných chyb!

při používání trezoru

Bezpečnostní třídy

Hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?

co uložit dovnitř

Jak si vybrat zámek?

Trezorové zámky
Průvodce trezory

Mám trezor

Pomoc se stávajícím trezorem

Chci trezor

Pomoc s výběrem trezoru
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno březen 2020