Hotelové trezory

Trezory na hotelové klíče

trezor pro recepce a hotely

Na přívěscích klíčů hotelových pokojů je znázorněn znak hotelu a číslo pokoje. Přívěsky jsou tvarově uzpůsobeny pro vkládání do schránek nebo zavěšení pod číslo pokoje v tzv. klíčovnici v hotelové vrátnici. Jejich hmotnost a tvar způsobí, že hosté je z obou těchto důvodů nebudou odnášet z hotelu. Klíče jsou ubytovaným hostů vydávány pouze proti předložení hotelové legitimace, pokud vydávající hosta dobře nezná. Tato výjimka platí většinou u stálých hostů, kteří jsou ubytováni delší dobu (například v lázních, na horách atd.)

Trezor na recepci pro hotelové hosty

Právní úprava ubytování v občanském zákoníku není zrovna rozsáhlá, ale je v ní třeba i to, že ubytovatel musí na vaši žádost převzít a uschovat cennosti či peníze, pokud o to požádáte. Za uschované věci pak odpovídá, takže nemusíte mít strach ze všetečného personálu, nebo nevítaných hostů.

Depozitní obálka

obálka do trezoru

Je větší kartónová nebo plastová obálka s hotelovým emblémem a nejlépe pečetitelná. Opatřená jménem hosta, číslem pokoje a datem odjezdu hosta. Tato obálka se používá pro ukládání cenností hosta do společného trezoru v recepci, nebo může hostovi posloužit pro uložení cenin do pronajatého trezoru. Obálky, které hosté ponechávají k uložení do trezoru, jsou v recepci evidovány.

Úschovna menších zavazadel

Je uzamykatelná místnost umístěná v blízkosti recepce, kde se uschovávají zavazadla hostů. Tyto služby mohou patřit mezi placené a neplacené služby hotelu. Na úschovu se vydává hostu potvrzení o převzetí zavazadla. Úschovu zavazadel řídí hotelový zřízenec.

Trezor na recepci

Služby hotelové pokladny

Služby tohoto střediska jsou součástí recepčních služeb. Úkolem tohoto pracoviště je:

  • evidence účtů hostů v hotelovém deníku
  • směnárenská činnost a odvody valut do banky
  • vedení hotelové pokladny a její denní zúčtování
  • vystavování faktur pro úvěrové účty
  • kontrola a statistik

Evidence účtů hotelových hostů

Bývá umístěna v recepci, nebo v hotelové hale (recepčním pultu), jako samostatné pracoviště. Účty inkasuje recepční nebo pokladní. Vedení účtu se provádí:- Na recepčním listě (je rozšířen o další sloupek) – při odjezdu se vyplňuje stvrzenka, která obsahuje: jméno hosta, číslo pokoje, cenu za ubytování, cenu za ostatní služby, cenu celkem, pobyt od -do, počet osob, datum, razítko hotelu a podpis recepčního, který stvrzenku vystavil.
  • používá se formulář (dvojlist) na který se výměna valut zapisuje – kopii obdží host a originál se přikládá k soupisu valut
  • používá se valutová kniha nebo hotelový software
  • kurzovní lístek musí být denně aktualizován podle vývoje kurzu a vyvěšen na viditelném místě
  • hotelová směnárna si odečítá, podobně jako banky poplatek 3-8% a jeho stanovení je zcela v kompetenci ředitele (provozovatele) hotel

hotelový host a zbraň

Ze zákona o zbraních i podle prostého rozumu je jasné, že hotelový host nenechá zbraň volně v pokoji a nepůjde na snídani. Některé hotely mají trezor přímo na pokoji, některé mají větší trezor na recepci. Trezory přímo na pokoji nebývají s větším zabezpečením. Často nemají ani bezpečnostní třídu. Přesto stačí na uložení jedné nebo dvou zbraní podle zákona. Jsou zamčené dveře pokoje dostatečnou ochranou? Použijete trezor a nebo raději zbraň vezmete všude s sebou?

Články zdarma

Jak si vybrat trezor?

Průvodce světem trezorů.

Kam umístit trezor?

nejčastější umístění

6 závažných chyb !

při používání trezoru

Bezpečnostní třídy

Hlavní údaj při koupi trezoru

Jak si vybrat zámek?

Trezorové zámky
Průvodce trezory

Mám trezor

Pomoc se stávajícím trezorem

Chci trezor

Pomoc s výběrem trezoru
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno září 2018