Bezpečnostní třída A

en 1300 a - kopie

Stejně jako trezory, také trezorové zámky mají bezpečnostní třídy. Bezpečností trezorových zámků se zabývá norma EN 1300 platná po celé Evropě. Třídy jsou označované písmeny A, B nebo C. Třída A je nejprodávanější a je to dostačující zabezpečení pro většinu trezorů. Když chcete ještě lepší trezor, můžete mít dva zámky na jednom trezoru nebo si připlatit za zámek třídy B.