Bezpečnostní třída A

en 1300 a - kopie

Stejně jako trezory, také trezorové zámky mají certifikovanou bezpečnost. Trezorovými zámky se zabývá norma EN 1300 platná po celé Evropě. Třídy zámků jsou označované písmeny A, B nebo C. Třída A je nejprodávanější a je to odpovídající zabezpečení pro většinu trezorů až do II. bezpečnostní třídy. Když chcete ještě lepší trezor, můžete mít dva zámky. Většinou je možné zaměnit zámek třídy A za vyšší třídu.

Zámky jsou také hodnotcené Národním bezpečnostním úřadem. To je důležité při tvorbě nezpečnostních projektů. Zámek ve třídě A je "typ 2" a mají hodnotu SS2 = 2 body.

Jeden zámek ve třídě A podle EN 1300 je také uváděný jako minimální požadavky pro uložení 10 zbraní podle zákona.