Bezpečnostní třída III

BT 3

Bezpečnostní třída III je oblíbená u větších firem a na větší objem finančních prostředků, šperků, know-how a cenností. Používá se na klenoty a finanční hotovost řádově 800 tisíc až několik milionů korun a podle podmínek na místě se může ještě tento limit značně navyšovat. Je pro utajované dokumenty do stupně "Přísně tajné" podle Národního bezpečnostního úřadu a mohou se tak do těchto trezorů ukládat veškeré utajované písemnosti. Pokud Vám jde pouze o utajované písemnosti, může stačit třída II se stejným stupněm utajení.

Napište nám Vaše požadavky, vybereme Vám vhodný produkt nebo několik.