Bezpečnostní třída B

en 1300 b

Stejně jako trezory, mají také trezorové zámky svoje bezpečnostní třídy. Zámky jsou certifikované podle normy EN 1300. Tato norma dělí trezorové zámky na bezpečnosntí třídy A, B, C. Každý náš trezor má odpovídající zámek z výroby. Na přání můžete mít vyšší třídu trezorového zámku. Kde je dostačující, odpovídající A zámek, se namontuje B a nebo dokonce C, ale to není příliš časté.

V bezpečnostní třídě B se vyrábějí zámky na klíč, mechanické číselníky, elektronické a biometrické zámky. Na většinu trezorů (až do II. třídy) je dostačující trezorový zámek třídy A. Zámek ve třídě B je odpovídající na všechny běžně dostupné trezory pro veřejnost a instituce. Může být na trezorech až do V. bezpečnostní třídy. Elektronické zámky jsou již v základním provedení ve třídě B.

Trezory v bezpečnostní třídě B

Je to trochu zavádějící. Můžete se setkat s trezorem označeným "B". Německý předpis VDMA 24992, který již dnes neplatí rozděluje trezory podle konstrukce. Řazení označuje písmeny A, B, C, D10 apod. Třída B tedy znamená, že má trezor dva pláště, nic víc.