vdma 24992

Především by bylo dobré napsat, že VDMA je sdružení německých podniků a VDMA 24992 je výrobní předpis nikoli norma a skončil v roce 2003. Trezory ve třídách A nebo B jsou v ČR necertifikované a písmena udávají jen, že se jedná o jedno nebo dvouplášťové sejfy.

Německý oborový svaz pro pancéřové pokladny a trezory prováděl od května 1995 zkoušky podle kterých zařadil výrobky do tříd A, B nebo C podle VDMA 24992. Jde o specifikaci konstrukce. Nejedná se tedy o normu, ale o výrobní předpis. VDMA 24992 tak neříká nic o odolnosti proti vloupání, ale jak má vypadat konstrukce. Odolnost proti zloději se certifikují podle normy EN 1143-1 a vydává jí státem akreditovaná laboratoř jako jsou například TrezorTest, VdS nebo ECB.S...

Konec VDMA 24992

Vzhledem k tomu, že bylo jasné, že požadavky na třídy A a B (VDMA 24992 platná od května 1995) neodpovídají stavu současné techniky, byl 31.prosince 2003 ukončen dohled společenství VDMA. Tím tak skončil předpis VDMA 24992. To ale nezabránilo prodejcům a výrobcům trezorů, aby rozdělení do tříd A a B nadále používali. Bylo a je natolik populární, že se stále uvádí. Jen to nezastřešuje žádná organizace a v podstatě třída A a B označují jedno a dvouplášťové sejfy.

Svaz německých strojírenských podniků

předpis norma VDMA 24992

Pod zkratkou VDMA se  ukrývá "Svaz německých strojírenských podniků", který mezi sebe přijme jen výrobní závody, které jsou certifikované podle DIN EN ISO 9001 popřípadě 9002. Tím chtějí zaručit stejnou a trvalou kvalitu výrobků. Vydávají závazné předpisy pod zkratkou VDMA a číselným označením.

VDMA 24992 a uložení zbraní

Předem je třeba říct, že se bavíme o uložení zbraní v Německu. Pro Českou republiku nikdy nařízení 24992 nemělo význam!

Neplatný předpis uvedený v zákoně

V Německu jsou v současné době miliony nezabezpečených zbraní v soukromém vlastnictví. Mnohé z nich jsou uložené v trezorech a sejfech. Vzbuzují tak v majiteli pocit, že jsou uložen bezpečně. Evropská asociace bezpečnostních systémů (ESSA) a Svaz strojírenských podniků (VDMA) požadují ale lepší ochranu obyvatel. Dnešní zákon o zbraních ( WaffG 7133-4) akceptuje pro skladování zbraní a střeliva ocelovou skříň podle VDMA 24992. Ta byla ale na konci roku 2003 stažena.

"Potřebujeme co nejrychleji přísnější právní požadavky, pokud jde o kvalitu a bezpečnost trezorů na zbraně".

ESSA

Nesrovnatelný předpis VDMA a norma EN 1143

"Už v roce 2003 neodpovídá předpis současnému stavu techniky" vysvětluje ESSA. Přesto zůstává v zákoně o uložení zbraní v paragrafu 36, že ocelová skříň v úrovni zabezpečení A a B podle VDMA 24992 je alternativou k trezorové skříni ve třídě 0 podle EN 1143-1. Z bezpečnostního hlediska jsou ale naprosto nesrovnatelné. Zkoušky napadením ve zkušebně VdS jasně ukázaly, že hodnoty odporu (RU) u ocelových schránek ve třídě B jsou až o 80% pod požadavky normy EN 1143-1. Potom třída A je ještě více nejistá.

paragraf

Konstrukce trezorů ve třídě A a B

"Důležitým konstrukčním prvkem u trezorů na zbraně jsou dveře s blokovacími čepy na zavírací straně" říká ESSA. Tady VDMA 24992 dovoluje západku na jednu stranu dveří. Tuto povinnost pak splňuje každý jednoduchý zámek. Naproti tomu bezpečnostní třída 0 vyžaduje složitější rozvorový mechanizmus do více stran. Ten je značně bezpečnější než u B skříní.4

bezpečnostní třída A bezpečnostní třída B

Další nedostatek se týká výplňového materiálu mezi vnějším a vnitřním pláštěm. U skříní ve třídě B je uvedeno jen, že materiál mezi dvěma plášti má být "izolační, tepelně odolný". V souladu s tímto požadavkem může výrobce použít jednoduchý materiál.

  • Stahlschrank (offizielle Bezeichnungen alt A und B; neue Klassifizierungen S1, S2)
  • Wertschutzschrank (offizielle Bezeichnungen alt C1 und C2; neue Klassifizierungen 0, 1, 2, 3)
  • Panzergeldschrank (offizielle Bezeichnungen alt D1 (D10), D2 (D20), E10; neue Klassifizierungen 4,5,6)
Úložná pojistná hodnota v SRN pro firmy privátně
A lehká odolnost proti vloupání, žádná ochrana proti ohni    do 2.500 €    do 2.500 €
B Ohraničená odolnost proti vloupání, lehká ochrana proti ohni

   do 2.500 €

   do 10.000 €

   *při hmotnosti trezoru

  300 kg

   do 2.500 €

   do 40.000 €

   *při hmotnosti trezoru

   200 kg

C 1
C 2
odolnost proti vloupání, ohraničená ochrana proti lehkému ohni    do 40.000 €    do 100.000 €
D 10
D 20
zvýšená odolnost proti vloupání, ohraničená ochrana proti ohni    do 100.000 €    do 150.000 €
E 10      

 

Related Articles

norma EN 1143

Trezorové normy

Bezpečnostní třídy trezorů

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes