Historie trezorů 18. století

starožitná trezorová truhla

Období dramatické inovace zabezpečení. Velké množství nových nápadů provází 18. století. Vyhlášení poplachu zazvoněním na zvony když někdo neoprávněně otevře trezor. První předchůdce moderních zabezpečovacích systémů. Objevují se první trezorové zámky, které se otevírají kombinací. Jsou ovládané čísly nebo písmeny bez použití klíče.

Truhly v baroku měly obvykle kulové nohy. Ty plnily funkci ochrany proti myším, které nemohly přes kulovou nohu proniknout do truhel a ohrozit zásoby nebo oděv. Neměnný základní tvar truhly neumožňoval, aby jej truhláři uzpůsobovali slohovému vývoji a tak až do konce 19. století má truhla víceméně gotické a renesanční tvarosloví

Pokladny Ludvíka XIV

Trezory, truhly francouzského krále Ludvika XIV

1710

Století vlády krále Ludvíka XIV. bylo ve Francii dobou mistrovských děl všech druhů. Francouzské baroko je pevně spojeno s panováním krále a je charakterizováno především přepychem, okázalostí a panovníkovou mocí. Na jednu stranu podporoval obchod a průmysl a zvýšil tak i státní příjmy, na druhou stranu svými válečnými taženími a drahou zábavou přivedl zemi do obrovských dluhů. Pro krále pracovali velcí mistři nábytkářského umění, mistři barokních intarzií, řezbáři a kovolitci, podporovaní na tehdejší dobu nevídanými finančními prostředky. Ve velké míře se rozšířilo dýhování a dovoz cizokrajných dřevin.

trezor Ludvík XIV

Styl Ludvíka XIV (1760–1789) byl navržen pro Marii Antionette během francouzské revoluce a ovlivněn neoklasickým designem. Nábytek se vyznačuje řecko-římským vlivem, přímými liniemi, klasickými motivy, jako je flétna, a bohatě vyřezávanými detaily. Celá trezorová truhla na obrázku je vyrobená ze dřeva Kingwood a okovaná mosaznými ozdobnými panty s deskou zámku. Obdélníkové sklopné víko uzavírá dva oddíly a pod každým z nich je tajná přihrádka. Boky s držadly naznačují, že se s truhou mohlo cestovat.

 

trezor truhla

Kingwood je klasické nábytkové dřevo, které se téměř výhradně používá k vykládání velmi jemného nábytku. Bylo to nejdražší dřevo, které se obecně používalo pro výrobu nábytku v sedmnáctém století, kdy bylo známé jako knížecí dřevo.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Kingwood_(wood)

Malované rokoko

trezorový zámek rokoko

V 18. století byly truhly zdobeny rokokovou květinovou malbou, mramorováním a březovou dýhou. Stejně jako u skříní a jiného nábytku tesaři začali připevňovat kulové nebo čtyřstranné nohy k truhle. V 18. století jsou často vnější klíčové dírky tvarované a tedy připravené jen pro správný tvar klíče. Vylepšené techniky zpracování železa vedou k jeho častějšímu používání i v zámcích. Části zámku jsou namontované na železnou desku a jen kryty bývají dřevěné. Novější zámky již nemají rybinový tvar (na obrázku), ale obdélníkový.

V Madridu nebyla žádná tajemství

španělský trezorový zámek 17. století

Ve Španělském Madridu byl velký odpor k zámkům. K zabezpečení domácností v sousedství byl najímán hlídač. Procházel se mezi domy a staral se o klíče od obydlí. Ke vstupu a k opuštění domu bylo nutné, aby resident energicky tleskal rukama k přivolání hlídače s jeho klíči. Všichni přicházející a odcházející byli předmětem veřejných záznamů. Byla tak malá šance na techtle-mechtle ve starém Madridu. Na obrázku španělský zámek ze 17. století.

Počátek trezorových zámků

Podobu a tvary trezorových zámků formuje mnoho faktorů. Prostředí ve kterém zámky vznikají a ve kterém se používají.

Polhelmův zámek ze Švédska

1740

Jeden z hodně starých zámků se připisuje Cristopheru Polhelmovi narozenému 1661 ve Švédsku. V těchto severních zeměpisných šířkách je prostředí náročné pro cokoli mechanického. Zámky jsou zkoušené ve vlhkém a mrazivém prostředí. Jsou tedy s odolnou konstrukcí a tak i výrazně bezpečnější. Christopher v 6 letech osiřel a dostal se ke strýci do Stockholmu. Projevil nadání pro matematiku, vědu a techniku a brzy si založil dílnu, kde vyráběl například hodiny, nářadí a domácí potřeby. Vymyslel průmyslový systém založený na vodní síle. Za svůj přínos své zemi získal v roce 1716 od švédského krále Karla XII. rytířský titul.

visací zámek Polhelm

Jeho převratný visací zámek používá místo pružinových kladívek nebo pák rotující nepružné kotouče. Mluvíme o visacím zámku, který ale založil základ pro konstrukci budoucích trezorových zámků. Jeho kotouče se pomocí otáčení klíče zasouvaly do příslušných drážek na dvou strannách. V podstatě takový systém je dodnes. Správný oboustranný klíč se otočí bez jakýchkoli překážek nebo odporu. Polhem vyráběl zámky a začlenil svůj nápad s otočnými kotouči do zámků pro jiné účely jako jsou domovní dveře.

Zámek Ava

AVA Chubb trezorový klíč

Samozřejmě s končící platností patentů se k úspěšnému řešení dostávájí i další firmy. Společnost Abloy pokračuje ve zlepšování a vývoji. Stejně jako další výrobci trezorových zámků vidí potenciál v Polhelmovo nápadech. Zdokonalují ideu bezpružinových zámků dalšími důmyslnými způsoby. Například zámek AVA, který vynalezl pan Ansala z Finska. Místo otáčejících se kotoučů se posouvají díky oboustrannému klíči. Práva na zámek AVA byla prodána 1954 společnosti CHUBB. Bill Stanton z oddělení výzkumu a vývoje dále vylepšuje princip zámku. Přidáním falešných zářezů a náhodným nastavení primární polohy některých kotoučů.

Skotský tradiční dřevěný zámek

skotský trezorový zámek

1750

Pro obrázek té doby se podívejte na dřevěný zámek, který se používal pro uzamykání běžných obydlí. Železo bylo stále pro obyčejného člověka nákladné a nedostupné. Konkrétně tenhle zámek se používal ve Skotsku kolem let 1740 - 1760. Klíč v těchto dřevěných zámcích je vložen do samostatného slotu, a nikoli do vyhloubeného zámku jako u staroegyptského zámku.

Stavítkový zámek

trezorový stavítkový zámek

Stavítko je destička s vypilovanou dírou, která zabraňuje pohybu blokovací záskočky. Dokud není klíčem zvednuta do správní výšky. Klíč srovná několik stavítek najednou. Každé do jiné výšky tak, aby se všechny zářezy v nich srovnaly správně a bylo možné pohnout záskočkou. Barronuv zámek z roku 1777 měl dvě stavítka a časem se tento počet u trezorových zámků zvyšuje. Tento enormní pokrok v konstrukci trezorových zámku zůstává základním principem všech stavítkových, pákových zámků dodnes.

Robert Barron

první trezorový zámek 1777 Barron

1778

Vývoj trezorových zámků se pohnul až v 18. století. Angličan Robert Barron již v roce 1777 patentoval kompletně nový druh zámku se dvěma stavítky. Dát do zámku samostatně stavítka byl velice revoluční nápad a představoval první "moderní" zámek na trezorové dveře. Barronův zámek byl kompletně vyráběný ručně a tak byl na svou dobu velice nákladný. Části zámku Barron byly záhy zkopírovány a nápady používala také konkurence. Například zámečník Joseph Bramah z jeho rodné země.

Počátek trezorů

první trezory převoz

1780

V baroku truhlu nahrazuje komoda. Komoda nejčastěji se zásuvkami dostává přednost před ostatním nábytkem až do konce století. Ve své typické formě byla skříň výtvorem 18. století. Dřevěná truhla se přestává zcela používat ke skladování cenností. Následovali truhly celé z kovu. Na konci století byly litinové trezory normou. Koncem osmnáctého století se odlévali menší truhly celé z litiny. Později se kovovým truhlám neotevíralo víko směrem vzhůru. Důvodem byla samozřejmě zvyšující se hmotnost. Truhla se postavila a dveře se otevírají směrem k sobě. To je ten zásadní okamžik a vznik trezoru tak jak ho známe dnes.

Odlévané, celokovové trezory Carron

litinový trezor CarronEvropané začali z litiny odlévat v polovině 18. století. Litina měla oproti ocelovému plechu mnoho výhod. Byla stabilní a udržovala si svůj tvar, pomalu rezavěla a byla levnější než ocel. Společnost Carron Company byla železárna založená v roce 1759. Ležela na břehu řeky Carron ve Skotsku. Po problémech v počátcích byla ve Velké Británii v čele průmyslové revoluce. Byla jednou z největších železáren v Evropě v 19. století. Společnost vyráběla litím děla pro královské dělostřelectvo. Bohužel velice rychle byl kontrakt ukončen pro nízkou kvalitu. Všechna děla byla z lodí stažena. Od roku 1778 ale vyrábí krátká, kvalitní a velice populární děla Carronade.

Koncem osmnáctého století se odlévali menší truhly celé z litiny. Měli jednoduché nebo dvojité dveře a stěny jsou asi půl palce. Dělalo se to ve společnostech Carron Company ze Skotska (založeno 1773) a Coalbrookdale z Anglie. Od litých trezorů se ustupuje hlavně proto, že nejsou vůbec chráněné proti ohni.
Kovové litinové trezory Carron

cestovní trezor, truhla v 18. století

Trezorová truhla cestovní

Španělská trezorová truhla z 18. století. Tento starožitný trezor je vyrobený ze dřeva a železa. Je zdobený a spojený mnoha hřebíky po svém povrchu. Trezorové truhly se původně používaly k přepravě nebo skladování rodinných cenností a peněz.

Anglický výrobce zámků Bramah

nedobytný trezorový zámek

1784

V roce 1748 se narodil Joseph Bramah, který se zajímal o techniku a mohli bychom ho nazývat vynálezcem. V roce 1785 zakládá firmu Bramah Locks na adrese 124 Piccadilly, která existuje až dodnes. Výrobců zámků bylo více, ale firma Bramah byla nejstarší na světě na výrobu trezorových zámků a její tradice je bez přerušení více než 200 let. V roce 1813 se přidal do podniku jeho nejstarší syn, Timothy jako partner. Změnilo se jméno společnosti na Bramah and Son. Následující rok Joseph zemřel.

Trubkový stavítkový zámek

visací zámek Bramah trezor

Trezorové zámky vyráběné jeho továrnou se rychle proslavili. Hlavně pro svou odolnost proti manipulaci a zahřátí. Jako schopný zámečník si nechal již v roce 1784 patentovat svůj vlastní zámek, ke kterému mohlo být teoreticky 479,001,600 různých klíčů. Na svou dobu převratný vynález s vysokým zabezpečením, který si na dlouhou dobu zajistil prvenství. Pracuje na zcela jiném principu. Používá malý lehký klíč. Je to malá kovová trubka, která má na konci úzké podélné zářezy. Když je klíč zasunut do zámku, stlačí několik stavítek do hloubky. Pouze tehdy, když jsou všechna stavítka stlačena přesně na správnou vzdálenost, lze klíč otočit.

trubkový klíč zámek trezoru

Společnost měla ve výloze vystavený svůj zámek "Challenge Lock". Výzva vydržela 67 let až do Velké exhibice (Great Exhibition) v roce 1851. Americký zámečník Alfred Charles Hobbs byl schopen otevřít zámek a získal cenu. Hobbsův pokus trval 51 hodin v 16 dnech. Bramah dostal ještě druhý patent na konstrukci zámku v roce 1798.

 

 

The artist who can make an instrument that will pick or open this lock shall receive 200 guineas the moment it is produced.


Umělec, který vyrobí nástroj schopný obelstít nebo otevřít tento zámek, získá v ten moment 200 guineí.

historický trezorový zámek

 

Sériová výroba trezorových zámků

Bramahovy trezorové zámky jsou velmi složité. Tedy také velice nákladné a pro konečného zákazníka drahé. Jejich výrobu Bramah a jeho mladý asistent Henry Maudslay (později se stal slavným inženýrem) sestrojili řadu strojů na mechanickou výrobu dílů. Jednalo se o jeden z prvních obráběcích strojů určených pro sériovou výrobu.

Výroba trezorových klíčů

Polotovary klíčů

kopírování trezorových klíčů

V období 18. století jsou vidět pokroky ve výrobě klíčových polotovarů. Dříve se všechny klíče kovaly a pilovaly ručně. S příchodem vodních a parních kladiv se do výroby klíčů zavedl proces lisování, který byl nahrazen objevem kujné litiny. Ta se začala používat k odlévání klíčových polotovarů přibližně od roku 1816. Tyto procesy se odrážejí v měnícím se tvaru klíčových oček. V souvislosti se zavedením hromadné výroby.

Profesionální výroba klíčů

Tresty za vykrádání trezorů

Během 17. století v Evropě vyráběli klíče a zámky organizovaní cechovní řemeslníci. Protože jakýkoli zámek byl jen tak bezpečný jako čest řemeslníka, který jej vyrobil, měly cechy drakonická pravidla o tom, kdo může vyrábět klíče a pro koho. Jeden francouzský cech stanovil, že zámečník nemůže vyrobit klíč v noci nebo mimo dohled v zadní místnosti. Nemůže vyrobit klíč pro jakýkoli zámek, který nemá u sebe. Vyrobit klíč bez důkazu, že člověk, který požaduje klíč je majitel zámku. Pokud jste vyrobili klíč pro špatného člověka, mohli byste být oběšeni.

Například v roce 1852 byl v rakouském trestním zákoně trest pro zámečníky a jiné řemeslníky, kteří by pomohli padělat klíče nebo neznámým osobám zhotovili klíče podle podezřelých forem, otisků. Také pro vetešníky, kteří by obchodovali s padělanými klíči. Za uvedený přestupek hrozila peněžitá pokuta od padesáti do sta korun, při druhém opakování pokuta v dvojnásobné výši a při třetím ztráta živnosti.

Tajná krytka klíčové dírky

Mr. Marshall v roce 1784 prezentoval svou "tajnou krytku klíčové dírky" před organizací Society of Art a byl oceněn finanční prémií. Vynález byl dočasně umístěn do klíčové dírky dveří. Jako prevence proti napadení zámku při nepřítomnosti majitele. Krytka byla krátká trubička, která se po zamčení zámku klíčem roztáhla v klíčové dírce. Součástí trubičky byl malý zámek, který se otáčením roztáhl a nešel vyjmout ven.

První britský výrobce trezorů John Tann

výrobce historických trezorů Tann

1790

Zakladatel Edward Tann se objevil v roce 1790 na seznamu v londýnském obchodním adresáři jako výrobce železných truhel na Crown Street. Přesto, společnost John Tann Ltd. udává, že vznikla v roce 1795. Účetní knihy z let 1828 až 1840 ukazují, že vyráběli ocelové truhly, odlévané boxy, boxy z panelů, ocelové dveře a trezorové zámky. Jejich významným zákazníkem v těch letech byl Charles Chubb. Kromě běžných trezorů, depositních trezorů a trezorových místností měl Tann v nabídce třeba odvětrání trezorových místností nebo trezor na skladování Radia.

E. Tann & Sons se svou továrnou v Hackney v Londýně byli mezi prvními vyrábějící železné truhly od roku 1795.

 

stehovaní trezoru

Tann byl velice hrdý na svojí historii od založení v roce 1795. Označoval se jako nejstarší výrobce trezorů na světě. Nezapomínal to připomínat v reklamách a tisku. Jeho reklamní slogany často začínaly: "Tann vyráběl trezory před..." a doplnil nějakou významnou historickou událost nebo osobnost. V jiných inzerátech zveřejňoval významné zákazníky: The Bank of England, The National Provincial Bank, The Midland Bank, Lloyds Bank, The Irish Currency Commission, The Bank of Scotland and The Royal Mint.

Záznamy prvního výrobce trezorů Tann v Hackney ukazuje, že dodával 1.102 z jejich truhel pro firmu Chubb mezi roky 1828 až 1836.

Patentovaný trezorový zámek

anglický trezor na stříbro

První důležitý patent si Edward Tann and Sons registrovali v roce 1843. Jednalo se o zámek “Reliance” (obchodní název, v překladu "Spolehnutí"), který měl jedno nebo dvě chráněná stavítka a ochranu proti tlaku. Společnost se zaměřuje hlavně na banky a zámořské trhy. Jejich strategií byly méně dostupné trezory. V roce 1853 vyrobila firma jejich mistrovský kus. Trezorové dveře pro "London Silver Vaults and Chancery Lane Safe Deposit". Dodával také trezorové dveře pro klenotnici "Tower of London".Pokračování:    počátek      18. století   19. století     20. století   

Related Articles

Historie trezorů 19. století

Historie trezorů

1. České muzeum trezorů

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes