Trezorové dveře

Jedna z hlavních činností společnosti jsou trezorové dveře. Rozsáhlé zkušenosti za posledních 20 let dovolují našemu týmu navrhovat, stavět a instalovat trezorové dveře pro širokou škálu zákazníků. Kromě soukromých domů, bytů a firem se jedná o velvyslanectví, vládní a vojenská zařízení, bankovní domy a peněžní instituce. Naše služby sahají od poradenství přes projektování až po instalaci "na klíč".   Služby "na klíč" jsou velkou konkurenční výhodou. Trezorové dveře s instalací od jednoho dodavatele.

trezorové dveře TD 90 trezorové dveře otevírané dovnitř trezorové dveře pro zazdění

Trezorové dveře
TD šroubovací

Trezorové dveře
TDV šroubovací 

Trezorové dveře
TD s packami

V současné době nejpopulárnější montážní provedení dveří je šroubováním. Zedník Vám připraví přesný stavební otvor a pak se trezorové dveře dovezou, nastěhují a ukotví skrz zárubně. Celkem rychlé a čisté i v zařízeném interiéru. Trezorové dveře TD je možné později přestěhovat. Tyto dveře mohou být levé nebo pravé.

Dveře stejných parametrů a bezpečnosti jako TD akorát se otevírají dovnitř chráněného prostoru. Oceníte všude tam kde není příliš místa. Toto provedení lze také snadněji maskovat například za knihovnu apod. Dveře se dělají levé nebo pravé. V několika základních rozměrech a libovolným zámkem.

 U montážního provedení s packami ušetříte na pořizovacích nákladech, ale zase montáž je o něco složitější. Tyto dveře se zalijí železobetonem a tak se pevně spojí s okolní trezorovou místností. Tyto montáž   neděláme "na klíč". Můžeme usadit dveře do železných prutů a následně zedníci zalijí betonem nebo zazdí.

V základu jsou osazeny klíčovým zámkem, ale na přání je zámková technika na trezorových dveřích libovolná. Nejčastěji dodáváme trezorové dveře v šedobílé barvě RAL 9002 a občas RAL 9005 černé. Na přání mohou mít barvu libovolnou. Standardně jsou panty na pravé straně, ale lze udělat zavěšení na levé straně a na zakázku se mohou trezorové dveře otevírat i dovnitř.

Trezorová místnost

ikona dveře otevírané dovnitř

Trezorové dveře se vyrábějí pro vytvoření trezorové místnosti. Lidé si pořizují trezorové místnosti na hodnoty, na sklady zbraní podle zákona a nebo na utajované archivy. Trezorová místnost musí splňovat zákonné požadavky. Základem je, aby stěny, strop a podlaha měly alespoň stejnou bezpečnost jako dveře. Pro uložení zbraní je to Nařízení vlády č.217/2017. Mělo by se počítat již při výstavbě s přípravou pro trezorové dveře. Vyrábějí se nejčastěji v I. bezpečnostní třídě a také ve vyšším zabezpečení ve II. třídě. Někdy i ve III. třídě.

 

Trezorové dveře otevírané dovnitř

levé trezorové dveře

Na přání klientů se vyrábějí také dveře otevírané dovnitř chráněného prostoru. Najdou své použití všude tam kde před vstupem do trezorové místnosti není dostatek místa na otevřené dveří směrem k sobě. Toto provedení je certifikované na I. třídu a je tedy stejně bezpečné.

 

Určení strany dveří levé

Určení strany dveří levé nebo pravé

Postavte se tak, abyste viděli panty. Trezorové dveře se musejí otevírat směrem k Vám (Je ale jedno, jestli jste uvnitř nebo vně chráněného prostoru). Pokud jsou panty po vaší levé ruce, jedná se o levé dveře, pokud jsou po pravé, jsou to pravé dveře. 

 

Zámková technika trezorových dveří

V základním provedení jsou trezorové dveře se zámkem na klíč na chráněné straně. Na přání je možný jiný zámek nebo dva zámky. Trezorové zámky jsou jednostranné - odemykají se jen z jedné strany. U trezorových dveří je více variant jak dveře zamykat a jak se uvnitř zamknout. Zamykání trezoru je jednoduší, u trezorových dveří je více možností.

Trezorový zámek na klíč

Mechanický kombinační číselník

Elektronický zámek

trezorový elektronický zámek

Zámek na klíč je v základním provedení trezorových dveří. V naší internetové ceně je vždy trezor se zámkem na klíč. Za příplatek je jiný zámek nebo dva zámky. K trezoru se standardně dodávají 2 klíče s délkou obvykle od 65 do 120 mm. Na přání libovolný počet.

Populární trezorový zámek, který přebírá některé výhody od zámku na klíč a některé od elektronických. Nemusíte nosit klíče ani měnit baterii. Zadávání kombinace je ale delší a někoho může odradit systém točení. Velice vhodný zámek, když jdete občas do trezoru.

Elektronické zámky jsou velice rychlé a pohodlné. Jen se za ně musí více připlatit a jednou za čas vyměnit baterii. Zadávací klávesnice je v mnoha provedeních od plastových po kovové. Tlačítka mohou být gumová nebo foliová. Mají další funkce, které u jiných typů zámků nejsou možné.

 Panické trezorové dveře

panické trezorové dveře

Trezorové dveře vytvoří bezpečný prostor pro Vaše cennosti, pro zbraně nebo archiv utajovaných materiálů. To potom stačí jen jedna klika na venkovní chráněné straně. Dveře je ale možné rozšířit o druhou kliku uvnitř a potom je možné se tam zavřít. Před násilníkem a nebo si jen v klidu prohlížet sbírky.

 

Klika na chráněné straně

Klika z obou stran

V základním provedení je jedna klika na chráněné straně dveří. Odemknete zámek, otočíte klikou a můžete vstoupit. Klika roztahuje blokovací válcové čepy do stran. Dveře blokují do všech čtyř stran. Když je zámek zamčený, nejde klikou otočit.

Místnost otevřete a můžete vstoupit dovnitř. Uvnitř si chcete nerušeně prohlížet vzácné sbírky, zbraně nebo zlaté slitky. Nabízí se možnost se uvnitř místnosti zavřít nebo i zamknout. V nabídce je proto klika na obou stranách dveří a také zámek, který se uvnitř zamknete.

Denní mříž

trezorová mříž

Jako příplatkové příslušenství je možné trezorové dveře osadit denní mříží. Mříž se používá při každodenním provozu nebo výrobě, kdy jsou trezorové dveře otevřené stále a před nežádanými návštěvníky vnitřní prostor chrání právě denní mříž, která je osazena libovolným zámkem, ale nejčastěji vložkou na klíč. Na obrázku jsou dveře TD 90 se dvěma klíčovými zámky. Je vidět denní mříž z kulatiny, připravená na vložku a dveře se montují zazdíváním do betonu nebo zazděním do plné cihly. Konkrétně je tohle provedení pro ostrahu letiště, ale často se prodávají například zlatníkům.

 Montáž trezorových dveří

Montáž trezorových dveří je možné snadno popsat. Jsou tu, ale nástrahy. U montáže je spoustu maličkostí, které se mohou zdát nedůležité a v důsledku na nich stojí celá funkčnost, bezpečnost, pohodlí při používání...   Trezory mají hmotnost všeobecně, ale u dveří je to ještě umocněné tvarem desky. Dveře smí montovat jen sám majitel a nebo firma s koncesí. Je to pro Vás nedůležité, než zedník z místa bude vyprávět v hospodě nebo neprověřená   osoba z montážní firmy dá tip kamarádovi, že máte co skrývat.

montážní provedení trezorových dveří trezorové dveře pro zazdění

Montážní provedení šroubováním

Montážní provedení pro zazdění

Dnes oblíbené montážní provedení. Nejčastěji prodávané na trezorových dveřích. Připraví se přesný stavební otvor. Jen o trochu větší než venkovní rozměr dveří. Následně se trezorové dveře kotví skrz zárubně.

Méně používané montážní provedení je pro zazdění nebo zalití do betonu. Cenově jsou zazdívací dveře výhodnjší, ale zase mají náročnější montáž. Trezorové dveře se mohou zalít betonem nebo zazdít cihlami.

Trezorové dveře pro uložení zbraní

Nařízení Vlády o uložení zbraní se celkem často měnilo  338 > 347 > 503 až k aktuální podobě pod číslem  217/2017 Sb. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen "zvláštní objekt"), které splňují požadavky podle § 5:

Paragraf 5

nařízení vlády o trezorových dveřích

 (1) Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle normy EN 1143-1, nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627.

(2) Stěny, stropy a podlahy zvláštního objektu mají minimální tloušťku

    a) 300 mm, pokud jsou zhotoveny z cihel, popřípadě z vápenocementových bloků nebo pórobetonových tvárnic, nebo

    b) 150 mm, pokud jsou zhotoveny z betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu.

(3) Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory o rozměrech větších než 150 mm x 150 mm, které se nacházejí ve vnějším plášti zvláštního objektu, jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Kotvení mříže se provede pomocí kotev s roztečí nejvýše 750 mm a zasazených ve zdivu do hloubky nejméně 150 mm...

(4) Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu... lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem... 

 

 Výrobce trezorových dveří

koncese na stěhování trezoruV České republice je hned několik výrobců trezorových dveří. Ke spočítání Vám budou ale stačit prsty na jedné ruce. Jsou u nás kvalitní výrobci. Průměrní výrobci trezorových dveří. A pak výrobci trezorových dveří, kteří mají výrazně levnější cenu než ostatní. Pak ale cena odpovídá kvalitě. Horší trezorové dveře se k nám spíše dováží z okolních zemí. Poznáte je například, že nejsou certifikované Národním bezpečnostním úřadem.

Většinou výrobci trezorových dveří nemají koncesi. Vyrábí a službám se nevěnují. Nesmí ale stěhovat a montovat trezorové dveře, dělat servis. To musí jedině firma s koncesí na "Bezpečnostní služby k ochraně majetku a obyvatel.

 

 

Trezorové dveře na zakázku

Výrobce trezorových dveří může nabídnout úpravy standardních výrobků. Máte požadavek na netradiční umístění trezorových dveří? Podobné zakázky pro nás nejsou ničím neobvyklým. Obvykle se upravuje rozměr. Nejčastěji se změnšuje rozměr. Také zámková technika může být podle přání. Jiný typ zámku, více zámků, servisní zámek apod. Setkali jsme se také se zvláštními požadavky. Udělat dveře se skoseným rohem, v modré barvě se šedou, s kukátkem nebo s okýnkem pro vězně.

Trezorové dveře pro rezidence

V současné době je rychlý rozvoj veřejně dostupných informačních a sledovacích technologií. Je velmi obtížné pro bohaté lidi a jejich rodiny aby skryli své domovy před agresivními médii a zločinnými prvky. To znamená, že je třeba zajistit, že jsou rezidence plně zabezpečené před zločinci a extremisty. V dnešní době je to důležitější než kdy jindy. Jinova má rozsáhlé zkušenosti poskytující širokou škálu řešení, trezorových dveří a panických dveří. Dveře jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klientů a hlavně jejich rozpočtu.

 Mezi našimi soukromými klienty jsou také manažeři, podnikatelé, celebrity, sportovci, umělci a další lidé v centru pozornosti. Jinova pomáhá zajistit bezpečnost klientů, prázdninových domů a pracovišť.

Related Articles

Montáž trezorových dveří TD

Trezorové dveře ve 2. třídě

Zámky trezorových dveří

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes