Výrobci historických trezor

Není asi přesně možné říct, kdy byl vynalezen první trezor. Pro mě je to okamžik, kdy se okované dřevěné truhly stávají z většiny železnými. Hlavně se postavily a dveře se začínají otevírat né nahoru, ale dopředu. Evropě začali vládnout Habsburkové - Habsburská monarchie. A ústavní vývoj byl až do Rakousko-uherské monarchie. Doba je však zmítaná masivním osmanským tažením, válka o dědictví španělské. Na začátku 20. století Napoleonovo tažení. Neklidná doba končí pro Rakousk-Uhersko rozpadem s koncem Světové války 1918. Rakousko-Uhersko je ale určitě matkou vývoje trezorů. Zmínky máme z let 1852 (Wiese) nebo 1864 (Wertheim). V této době je hodně slavných výrobců a dodnes jsou na štítcích, samolepkách a orlicích nápisy Rakousko, Vídeň apod.

Výroba trezorů v ČR

Na území České republiky je vývoj úzce svázán právě s Rakousko-Uherskem. První informace máme o výrobě trezorů na území ČR v roce 1848. Mezi první a slavné místní firmy jistě patří Janoušek, K. Kauble z Vinohrad (založený v roce 1878-79) nebo Brož v Karlíně. Potom jsou jistě firmy jako je například vídeňská firma F. Blažíček, který na našem území trezory nevyrábí, ale má zde pobočku na prodej a menší práci. Také rakouská firma Wiese si píše adresu skladu do Prahy, Senovážné ulice.

 

Výrobce trezorů Tresoria

Výrobce trezorů Karel Kauble

Výrobce trezorů Janoušek

Tresoria - výrobce trezorů   trezor Janoušek
     
Firma Tresoria nevyráběla podle svého názvu jen trezory, ale hlavně komorové trezory a například vzduchotechniku do pěchotních opevnění. Závod založený v roce 1878 a udává se, že za nějakých 13 vyrobil nějakých 1400 trezorů Sám výrobu nejen v Čechách, ale i v Rakousku zavedl podnikatel Gabriel F. Janoušek. 

Výrobce trezorů F. Blažíček

 

Brož z Karlína

Vídeňská firma, která v Praze celých pokladen nevyrábí.  

  Dříve společnost s názvem Topinka a Skokánek.

 

   

Related Articles

Historie trezorů 19. století

Historie trezorů 18. století

Historie trezorů

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes