norma EN 1143

Celoevropská norma 1143-1 platná ve 33 státech

muž s trezorem

V normě 1143 se píše všechno o certifikování trezorů do bezpečnostních tříd. Její platnost po celé Evropě je výhodná pro srovnání všech našich a zahraničních trezorů. Trezor certifikovaný ve stejné třídě by měl být stejně bezpečný ať je vyroben ve Finsku nebo v ČR. Přesto, že norma dává jasná pravidla na testování trezorů, bohužel tu rozdíly jsou. V současné době (2021) jsou známé mírné zkušebny v Polsku a tahají se sem čínské trezory, které se tu někdy testují na bezpečnost, ale už ne na kvalitu zpracování.

Trezorová norma 1143-1

trezorová norma 1143

Norma 1143 je důležitá pro výrobce trezorů, pro testování trezorů a pro vydávání certifikátů. Pro výrobce trezorů je to taková bible. Pro vás klienty, ale už není tak důležitá. Na trhu musíte vybírat trezory, které jsou certifikované podle této normy, ale znát jí nemusíte. Trezor bez certifikátu podle normy 1143 samozřejmě také může být. Jsou to trezory historické, staré použité, s nižší bezpečnostní (sejfy, plechové skříně) a nebo v horším případě trezory nebezpečné (výroba na dálném východě, podvodné jednání výrobce).

 

 

 Norma není poskytnuta vydavatelem celá. ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ust. § 5 odst. 8

 zákona č. 22/1997 Sb. rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu poskytovatele, tedy ÚNMZ.

Červenec 2009

Bezpečnostní úschovné objekty.

Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.


Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.


vlajka británie Secure storage units – Reguirements, classification and methods of test for resistance to burglary
Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms


vlajka Francie Unités de stockage en lieux sûrs – Exigences, classification et méthodes d’essai pour la résistance à l’effraction
Partie 1: Coffres-forts, distributeurs automatiques de billets (DAB), portes fortes et chambres fortes


vlajka Německa Wertbehältnisse – Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl - Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume


vlajka Česká Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1143-1:2005+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
Nahrazení předchozích norem: Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1143-1 (91 6011) z března 2006.


Obsah

Předmluva

 1. Předmět normy
 2. Normativní odkazy
 3. Termíny a definice
 4. Klasifikace a požadavky
  1. Klasifikace
  2. Všeobecné požadavky
   1. Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory
   2. ATM trezory
   3. Krycí plech závorového mechanismu
   4. Otvory pro kabely
   5. Instrukce pro uživatele
  3. Doplňkové požadavky pro označení EX
  4. Doplňkové požadavky pro označení CD
 5. Technická dokumentace
 6. Zkušební vzorek
 7. Zkouška napadením s využitím nářadí
  1. Všeobecně
  2. Zkušební tým
  3. Zkušební nářadí
   1. Nářadí pro napadení
   2. Měření času
   3. Zkušební tělesa
  4. Kritéria zkoušky
  5. Program zkoušek
   1. Mobilní skříňové trezory
   2. Vestavěné trezory
   3. Komorové trezory
   4. ATM trezory bezpečnostních tříd I až VIII
   5. ATM trezory bezpečnostní třídy L
  6. Podmínky zkoušky
  7. Průběh zkoušky
  8. Měření operační doby
  9. Výpočet hodnoty průlomové odolnosti
  10. Protokol o zkoušce
 8. Zkouška pevnosti ukotvení
  1. Mobilní skříňové trezory
   1. Všeobecně
   2. Zkušební zařízení
   3. Zkušební postup
   4. Vyjádření výsledků zkoušky
   5. Kritéria zkoušky
  2. ATM trezory
   1. Všeobecně
   2. Zkušební zařízení
   3. Zkušební postup
   4. Vyjádření výsledků zkoušky
   5. Kritéria zkoušky
 9. Zkouška trhavinami
  1. Všeobecně
  2. Zkušební vzorek
  3. Trhaviny
  4. Stanovení hmotnosti nálože trhaviny
  5. Podmínky pro zkoušku trhavinami
   1. Skříňové trezory a ATM trezory
   2. Trezorové dveře a komorové trezory
  6. Výpočet hodnot průlomové odolnosti pro napadení s využitím nářadí po výbuchu
  7. Záznam o průběhu zkoušek
 10. Zkouška vrtáním diamantovým korunovým vrtákem
  1. Všeobecně
  2. Zkušební vzorek
  3. Zkušební zařízení
   1. Skříňové trezory
   2. Trezorové dveře a komorové trezory
  4. Zkušební postup
  5. Výpočet hodnoty průlomové odolnosti
  6. Značení
 11. Protokol o zkoušce
 12. Značení

Úvod

Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Klasifikace odolnosti proti vloupání může být rovněž použita pro návrh bezpečnostních systémů s přihlédnutím k tomu, že v závislosti na pachateli, podmínkách v místě vloupání a možnostech použitého nářadí budou při skutečných pokusech o vloupání pravděpodobně dosaženy podstatně delší doby než při zkouškách.

Při manuálních zkouškách jsou jejich výsledky a opakovatelnost závislé na schopnostech zkušebního týmu. Zařízení použitá při zkouškách podléhají vývoji a mohou být do této evropské normy zahrnuta při revizi.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. Tato evropská norma neplatí pro zkoušení a klasifikaci depozitních systémů a ATM systémů.

Related Articles

Předpis VDMA 24992 na německé trezory

Trezorové normy

Bezpečnostní třídy trezorů

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes