Trezorové dveře ve 2. třídě

Trezorové dveře ve 2. třídě

druhá bezpečnostní třída

Trezorové dveře se dlouhou dobu vyráběli jen v I. bezpečnostní třídě. Ta je obvykle pro domácnosti a na uložení neomezeného počtu zbraní. Co když ale chcete víc? Proto jsme začali běžně vyrábět trezorové dveře 2. bezpečnostní třídě. Ta je lépe zabezpečená a ochrání vyšší hodnoty. Dělají se také trezorové dveře ve 3. bezpečnostní třídě, ale to už je vysoké zabezpečení a také nákladnější.

Trezorové dveře ve 2. bezpečnostní třídě

Nejsou na první pohled tolik odlišné. Hlavní rozdíl je totiž v jejich konstrukci, v jejich složení uvnitř a přidaných nástrahách. Vnitřní konstrukce dveří ve 2. třídě je pochopitelně odolnější než těch "jen" v 1. třídě. Jsou přidané další prvky pasivní ochrany. Dveře lépe odolávají napadení.

Co zabezpečí 2. třída?

  • Cennosti a hodnoty od 200 tisíc korun do 3 miliónů korun. Záleží to ještě na umístění trezorové místnosti a na dalším zabezpečení okolního prostoru. Konkrétní podmínky přímo pro Vás určí po dohodě pojišťovna a mohou se velice lišit.
  • Utajované materiály v nejvyšším možném stupni "Přísně tajné". Podle Národního bezpečnostního úřadu se jedná o úschovný objekt "typ 4". Do trezorové místnosti ve 2. třídě lze tedy ukládat jakékoli utajované materiály. Přesnější podmínky je ale potřeba probrat přímo s NBÚ. Bodové ohodnocení při tvorbě bezpečnostního projektu je SS1=4body.
  • Zbraně ať už krátké nebo dlouhé v neomezeném počtu. Samozřejmě také střelivo v neomezeném počtu. Trezorové dveře tedy odpovídají zákonu o uložení zbraní podle aktuálního zákonu a podle prováděcímu Nařízení vlády

Montáž trezorových dveří

Trezorové dveře běžně montujeme. Ve 2. bezpečnostní třídě je montáž ještě o trochu náročnější. Hlavně kvůli své vyšší hmotnosti. Podívejte se na článek, který Vás provede přípravami na montáž trezorových dveří.

Related Articles

Montáž trezorových dveří TD

Zámky trezorových dveří

Trezorové dveře

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes