Kotvení trezorů na zbraně

V diskuzích majitelů zbraní panuje trochu neshoda a neznalost o tom jak musí mít své trezory zajištěné. Jedním ze sporných témat je právě ukotvení trezorů na zbraně. Nemusí v tom být nejasnosti když je k tomu zákon! K zákonu potom ještě Nařízení vlády. Třetí důležitá věc jsou normy ČSN 916012 a EN 1143, podle kterých se certifikují trezory (nejsou volně přístupné). Jako největší problém v diskuzích vidím, že hodně lidí si plete bezpečnost proti zloději a zabezpečení zbraní podle zákona. Zákon o zbraních má za cíl zabezpečit zbraně, aby si někdo neublížil.

nezjištěná konstrukce - bez třídy BT S1 a S2 - bezpečnostní třídy

Vhodné uložení 2 zbraní

Uložení 2 zbraní v S nábytku

Dvě zbraně musí být podle zákona jen vhodně uložené. Co to znamená se bude řešit až když se něco stane. V lepším případě krádež. Pochopitelně tady není potřeba mluvit o kotvení. Nikdo ho nenařizuje. I když na škodu jistě nebude. Pro uložení dvou zbraní jsou vhodné trezory s velice nízkým zabezpečením, ale i takové mívají vždy možnost ukotvit. Plechovým nábytkem podle normy 14450:2005 se nezabýváme, ale je také vhodný na uložení 2 ks zbraní. Někteří výrobci mají své trezory na zbraně v těchto nízkých třídách S. Kotvení podle normy je vyžadováno u tříd S1 a S2 alespoň na dvou místech. Kdy každý kotevní otvor musí být připevněný silou 20 kN u třídy S1, respektive 30 kN u třídy S2.
15 RU - 15 odporových jednotek BT Z2 - bezpečnostní třída Z2

Trezory s 15 odporovými jednotkami

Uložení do 10 zbraní

To jsou takové speciály jen na zbraně. Nějakou bezpečnost mají, ale z pohledu trezorů je velmi malá. Není to bezpečnostní třída a tedy norma EN 1143 nevyžaduje kotvení. Trezory ale mají předepsaný minimálně jeden kotevní otvor (to může být matoucí). Trezory nemusí být ukotvené, kotvení je ale doporučené a žádoucí. Bývají to lehčí skříně a zloděj by je mohl odnést celé.

Trezory v základní bezpečnosti odpovídají na uložení 10 ks zbraní podle zákona. Konkrétně trezory ve třídách Z2 a Z3 podle České normy EN 916012. Takové trezory mají totiž certifikátem prokázané, že odolají minimálně 15 RU (odporové jednotky). Podle normy musí mít od výrobce připravné dva kotevní otvory. Systém ukotvení musí pro oba otvory vydržet silové namáhání 10 kN.

 

BT 1 - Bezpečnostní třída I. první 2. bezpečnostní třída - BT II třetí bezpečnostní třída - BT III - 3 BT

Uložení do 20 zbraní

Odpovídající trezory jsou certifikované minimálně v I. bezpečnosntí třídě podle EN 1143. Při hmotnosti do 1.000 kg se musí bezpodmínečně ukotvit. Stanovený je minimálně jeden kotevní otvor z výroby. Obvykle jsou dva nebo čtyři kotevní otvory (4 když se neví jestli se bude kotvit do podlahy nebo do zdi). Silové namáhání ukotvení musí vydržet minimálně 50 kN. Systém ukotvení pro každý otvor musí vydržet právě toto silové namáhání.

BT 4 - Bezpečnostní třída IV. čtvrtá

Odpovídající jsou také trezory ve vyšších bezpečnostních třídách. Obvykle slouží na uložení hodnot, ale odpovídají také na uložení zbraní. Minimálně I. bezpečnostní třída znamená, že můžete mít 20 ks zbraní také ve II. a III. třídě. Pevnost ukotvení také 50 kN. Bezpečnostní třídy IV. a vyšší mají být ukotvené již silou 100 kN.

BT S1 a S2 - třídy S

odporové jednotky 15 RU

15 odporových jenotek - 15 RU

BT Z2 - základní bezpečnost - třídy Z

Více certifikátů - třída S a 15 RU

Více certifikátů - třída Z a 15 RU

Můžete mít certifikovaný plechový nábytek ve třídě S a ještě navíc dostat certifikát na 15 RU. I když je to oboje podle jiných norem, děje se to při jedněch zkouškách. 15 RU označuje větší zabezpečení než třídy S. Třídy S vůbec neznají odporové jednotky (RU) takže jsou sami o sobě na zbraně nevhodné. Je to trochu postavené na hlavu.

Můžete mít podle 15 RU neukotveno, odpovídá na 10 zbraní, ale neodpovídá na třídu S. Aby odpovídal také na třídu S1 musí být ukotven na dvou místech a každá ze dvou kotev je upevněna silou 20kN. U třídy S2 je to silou 30 kN.

 

V případě, že máte Váš trezor se dvěma certifikáty, typicky třída Z2 a 15 RU. Musí být ukotven podle toho náročnějšího, tedy třídy Z2. Tak aby splňoval oba certifikáty. Je možné například nekotvit vůbec, ale bude platný jen certifikát 15 RU na uložení 10 ks zbraní. Pro splnění normy je síla ukotvení pro třídy Z vyžadována 10 kN. Trezory třídy Z musí mít dva kotevní otvor od výrobce.

 

Related Articles

Trezory na krátké zbraně

Trezory na dlouhé zbraně

trezory na zbraně

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes