Kotvení trezorů

kotvení trezorů

Trezor například s hmotností 200 kg je velice dobře mobilní na obyčejném rudlíku. Divili by jste se ale, jak jsou zloději vynalézaví. Jak se snaží i s trezorem 400 kg. Navíc pro naší odbornou firmu je stěhování trezoru otázkou chvíle a bez škod i při hmotnosti okolo 800 kilogramů. Díky zkušeným lidem a jedinečné technice.

Ukotvení trezoru jen na jednom místě krádež značně znepříjemní a zloděj si už musí přinést nějaké to nářadí. Podle normy by měl být trezor ukotven určitou předepsanou silou. V základní bezpečnosti je to méně a silnější ukotvení se vyžaduje od IV. bezpečnostní třídy.

ikona kotvení trezorů co

Které trezory se musí kotvit?

Trezory, které jsou certifikované do nějaké třídy podle české normy ČSN 916012 a evropské normy EN 1143 musí být ukotvené (1143-1 a také 1143-2). Je to součástí certifikátu, který je bez ukotvení neplatný. Výjimku tvoří necertifikované trezory, trezory s certifikátem na 15 RU a trezory s hmotností nad 1000 kg. Někdy se kotvit trezory tedy nemusí, ale i tam kotva neuškodí.

Neukotvit trezor?

Jako mobilní se označují trezory do 1000 kg. Bezpečnost každého trezoru do této hmotnosti je spolutvořena právě jeho kotvením. Spojí se tak s okolní budovou. Určitě je možné nekotvit, je to dokonce časté, ale už ne tolik rozumné. Hlavní mínus neukotveného trezoru je snížení jeho bezpečnosti. Je potom snadnější odnést trezor celý. Další mínus je přístup pojišťovny, která v neukotvení může hledat důvod ke snížení plnění.

ikona kdo kotví

Kotvení trezoru od nás nebo svépomocí

Obě možnosti jsou správně. Kotvení trezoru může provádět odborná firma i šikovný člověk sám. Pozor ale na firmy a řemeslníky bez koncese! Trezory jsou velice citlivá věc a nemůže s nimi manipulovat každý. I když to na internetu kde kdo nabízí.

Jinova kotvení

Kotvení trezoru od nás má jasné výhody. Necháte starosti na odbornících, máte kotvení podle norem a se zárukou. My máme potřebné zkušenosti o trezorech i kotvení, vybavení a materiály, které nebudete kupovat kvůli jednomu trezoru. Kvalitní vrtací kladivo, dlouhé vrtáky do zdiva, průmyslový vysavač, chemickou maltu a samotné kotvy. A hlavně... za svojí práci neseme odpovědnost.

Vlastní kotvení

Trezor si ale můžete ukotvit také sami. Podle materiálu podlahy nebo zdiva vyberete vhodný kotvící materiál. Určitě Vám poradí v obchodě se spojovacím materiálem nebo v hobby marketu. Na trhu jsou potom kovové hmoždinky nebo natloukací kotvy. Kotvení na chemickou maltu je nejvíce univerzální a kvalitní. Musíte ale koupit celou kartuš s maltou i když spotřebujete jen část a pistoli k její vytlačení. Každá manipulace s trezorem jako je stěhování, kotvení a servis je velice citlivá záležitost
a může jí provádět pouze firma s koncesí!

Standardní kotvení trezoru a náročnější

Kotvíme trezory každý den a proto víme jaké mají klienti podmínky na místě. I když je každý klient jiný, tak místa kotvení se zase tolik neliší. Na druhou stranu se občas setkáme s podmínkami, které nejsou standardní až po situace kdy je kotvení extrémně obtížné.

umístění a ukotvení trezoru

Naše společnost kotví nejčastěji chemickou maltou. Je to dražší, ale kvalitní a rychlé do většiny materiálů. Norma říká, že každý trezor musí být ukotven silou 50 kN (základní bezpečnost méně a od IV. třídy více). To odpovídá dvěma kotvám asi 90 mm v kvalitním betonu. Bez záruky! Naše kotvení na dvou místech v případě kvalitního betonu (C 20/25 - C 50/60) vychází tabulkově asi na 87 - 109 kN, podle délky kotev.

Standardní kotvení

Je v rodinných domech, bytech a firmách. Se stěnami a podlahami z obvyklých stavebních materiálů (ne dřevo, kov, sláma apod.). Nejlépe, když mají trezory záda těsně na stěně, ale mohou stát i uprostřed místnosti (s kotvením do podlahy). Obvykle se kotví na dvou místech (dvě kotvy do zad nebo dvě kotvy do podlahy). Když je na to trezor připraven. Ke kotvení potřebujeme elektrický proud v dosahu nebo se na to musíme připravit (prodlužovací kabel, elektrocentrála).

Pro kotvení používáme nejčastěji chemickou maltu. Když klient trvá na jiné technologii, musíme vědět předem a připravit se na to (např. natloukací kotvy).

Obtížné kotvení

Častou překážkou je, že za trezorem nebo pod trezorem není pevný materiál stěny (podlahy). Musí se potom kotvit skrz sádrokartón, skrz nějakou dutinu, počítačovou podlahu, škváru apod. až do pevné zdi, betonu. Obdobně je to u nábytku, kdy za falešnými zády nábytku je volný prostor a potom teprve zeď/podlaha ke které se bude kotvit. Další překážky pro kotvení v seznamu níže.

Montáž trezoru na stěnu

Kvalitní pevná zeď je rozhodující pro pověšení na stěnu. Není to nemožné, ale je to náročné na provedení. Je potřeba nezapomínat také na hmotnost obsahu trezoru. Lehčí trezory je možné pověsit na bytelnou zeď (pevná cihla, beton). Těžší trezory nebo když je horší zeď je potřeba podepřít konstrukcí. Většina nábytkových polic má jen velice malou nosnost. 

 

Bezpečnostní třída Požadovaná síla ukotvení
Z1, Z2, Z3 10 kN
0, I, II, III 50 kN
IV, V, VI 100 kN

 

Překážky kotvení trezorů

  • Podlahové topení a jiné rozvody jsou jednoznačně překážkou. Vždy je možné kotvit do jiné strany trezoru než kde jsou nějaké rozvody. Na přání mohou být kotevní otvory trezoru v libovolném počtu i do stran.
  • Měkké materiály podlahy a stěn. Někdy je řešením ukotvit na více místech, připlatit další kotevní otvory. Dejte například kvalitní kotvy do podlahy a do zad trezoru již jen dvě kotvy třeba do pórobetonu. I to znesnadní manipulaci.
  • Ideálně by mezi trezorem a stěnou neměla být žádná mezera (pro opření páčidla). Často se kvůli tomu musí sundat sokl dlaždic/parket/koberce nebo na trezoru sokl vyrobit.
  • Památkově chráněné objekty. Kotvení je na zodpovědnost objednavatele a měl by mít potřebný souhlas, povolení.

Kotevní otvory trezorů

kotvení trezorů kotva

U každé modelové řady je počet a umístění kotevních otvorů individuální. Na přání je ale možné vždy udělat libovolný počet a umístění otvorů. Například i do boku trezoru. Při výrobě, dodělávat kotevní otvory na místě není úplně možné a v dílně náročné. Stejně tak průměr otvoru a tedy velikost kotvy jsou různé. Vždy jsou ale kotvy různých typů běžně k dostání. Také jsou různé typy kotev pro různé materiály podlah/stěn.

  • Hlava kotvy nepřekáží ve vnitřním prostoru trezoru. Jsou zapuštěné a často přes ně přijde ještě plastová krytka. Některé trezory a hlavně sejfy to tak mít nemusí.
  • Ohnivzdorné trezory nemusí mít kotevní otvory. Právě kvůli zvýšení ohnivzdornosti. Mívají například jeden kotevní otvor pod dveřmi, mimo vnitřní prostor.
  • Kotevní otvor není jen díra do trezoru! Musí být ještě chráněn. Hlavně proti protažení kotvy. Kvůli certifikátu trezoru může kotevní otvory vytvářet jen výrobce, ostatní bez záruky.

Stěhování přikotveného trezoru

Stěhování je možné u každého trezoru. Za přítomnosti majitele trezoru je stěhování snadnější, protože nám otevře trezor a my si kotvy povolíme. Zloděj se k ukotvení trezoru nedostane a je to pro něj překážka. Kvalitní kotvení je možné znovu rozebrat. Naše postupy již při samotném kotvení myslí na pozdější odkotvení. Problém nastane když je kotvení zamýšlené navždy. Je s tím více práce, ale "nemožné" je jen slovo.

 

Jinak řečeno také:  Přidělání trezoru   Šroubování   Ukotvení   Upevnění trezoru

Related Articles

Zavěšení trezoru na zeď

Servis a služby

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes