Trezorové normy

Následuje výčet norem, zákonů a nařízení, které se dotýkají trezorů. Je pravdou, že zásadní je celoevropská norma EN 1143, která především dělí trezory na bezpečnostní třídy a depositní trezory na bezpečnostní třídy D. Pro majitele zbraní je také důležitý zákon č. 119/2002 Sb o uložení zbraní novelizovaný číslem 13/2021 Sb. Pro lidi chránící své know-how norma EN 1047 o ohnivzdornosti trezorů a další.

paragraf o trezorech

Normy o bezpečnosti trezorů

trezor ikona

EN 1143.1

Norma, která říká vše o trezorech.
Její náplň je vysvětlit pojmy, stanovit jak se budou trezory testovat. Potom je rozdělí do tříd podle toho jak jsou bezpečné.
trezor ikona

Třídy utajení podle NBÚ

Trezory na tajné materiály. Hodně lidí nepřemýšlí o utajení dat, ale představte si že má konkurence seznam vašich klientů nebo se na veřejnost dostanou nahé fotky z dovolené.
trezor ikona

EN 1300

Když se mluví o zámcích trezorů na zbraně často se zmiňuje norma EN 1300 a třída A. Třída A je uvedená v zákoně a nařízení vlády. Trezor na zbraně musí mít minimálně zámek ve třídě A.
trezor ikona

 EN 14450

Norma na plechový nábytek rozdělující třídy na S1 a S2. Nezná odporové jednotky.
trezor ikona

Norma 916012

Typicky česká norma pro trezory v základní bezpečnosti. Rozděluje na bezpečnostní třídy Z1, Z2, Z3.

Normy o trezorech na zbraně

trezor ikona

Zákon č. 119/2002 Sb.

     Už hodně starý ale stále aktuální zákon o zbraních. Často novelizovaný až do současné podoby číslo 13/2013 Sb. Pro uložení zbraní v trezorech se toho ale mnoho nezměnilo.
trezor ikona

 Nařízení č. 217/2017 Sb.

    Nařízení vlády, které upřesňuje zákon o zbraních. Vysvětluje pojmy a klade požadavky na uložení určitého počtu zbraní. Kategorie do dvou kusů, do deseti, do dvaceti a na neomezený počet.
trezor ikona

EN 1143-1

    Norma 1143 rozděluje trezory na bezpečnostní třídy. Zákon o zbraních potom nařizuje na 20 zbraní trezor v I. bezpečnostní třídě. Trezorové dveře v I. bezpečnostní třídě na neomezený počet zbraní.

 

  Normy na ohnivzdornost trezorů

trezor ikona

EN 1047-1

   Podle normy jsou modelovány požáry pro reprodukovatelné zjištění třídy ohnivzdornosti datových skříní zabezpečující nosiče dat.

trezor ikona

EN 1047-2

   Část normy pro datové komory a datové kontejnery. Obsahuje metody zkoušení pro určení schopnosti chránit teplotně a vlhkostně.

trezor ikona

EN 15659

   Norma stanoví požadavky pro lehké ohnivzdorné skříně, poskytující ochranu proti ohni.

 

Zahraniční normy trezorů

trezor ikona   VDMA 24991 (DE) VDMA 24992 (DE)

   

trezor ikona   RAL-RG (DE)  RAL-RG 626/7 (DE)

   

trezor ikona   Norma UL (US)   Norma 916012/2001

Tato česká technická norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. Používá se pro trezory se základní bezpečností, jejichž parametry nejsou řešeny ČSN EN 1143-1. Často se řečí, že bezpečnostní třída Z2 a Z3 odpovídají na uložení 10 zbraní podle zákona. Třída Z1 na zbraně není (má jen 10 odporových jednotek), nevyrábí se, odpovídá na uložení 2 kusů stejně jako dřevěná skříň.

     

Třída Z1

Třída Z2

Třída Z3

třda Z1 třída Z2 bezpečnostní třda Z3


 

Bezpečnostní třídy podle EN 1143-1/2006

Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny),  trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání.

Původně norma ČSN 906011 byla upravena podle evropského práva na normu EN 1143. Ta platí ve stejném znění ve 33 státech Evropy. Tedy trezory vyrobené v Evropě a certifikované podle této normy by měly mít stejnou nebo srovnatelnou bezpečnost.

                                                                       

bezpečnostní třída počet zámků orientační úložná částka
0 1Ks třídy A 50 tisíc Kč
I 1Ks třídy A 100-300 tisíc Kč
II 1Ks třídy A 300-500 tisíc Kč
III 1Ks třídy B 800 tisíc až 1.6 miliónů Kč
IV 2Ks třídy B 1.6 milionu až 2.3 miliónů Kč
V 2Ks třídy B 2 miliony až 4.5 miliónu Kč

 

Třídy utajení podle NBÚ

Úschovné objekty se hodnotí podle odolnosti proti násilnému a skrytému vniknutí. Podle takového hodnocení NBÚ dělí trezory na typy. Úschovný objekt určitého typu může následně sloužit pro ukládání utajovaných skutečností určité třídy utajení (Za předpokladu, že je umístěn v zabezpečené oblasti).

                                                                   

Typ Stupeň utajení Pro utajované skutečnosti Bezpečnostní třída
Typ 1A V „Vyhrazené“ Z1
Typ 1B V „Vyhrazené“ Z2
Typ 1C V „Vyhrazené“ Z3
Typ 2 D „Důvěrné“ 0
Typ 3 T „Tajné“ I
Typ 4 PT „Přísně tajné“ II, III, IV

 

Zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu

Zákon číslo 119 hovoří o zbraních a také řeší jejich uložení. Uložení zbraní v trezoru. Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

                                                                 

Zákon číslo Účinnost  
Zákon č. 119/2002 Sb. 01.01.2003 - 30.01.2021 novelizovaný
Zákon č. 170/2013 Sb. 01.07.2014 - 03.09.2015 zrušeno
Zákon č. 229/2016 Sb. 01.08.2017 - 14.08.2017 zrušeno
Zákon č. 222/2017 Sb. 15.08.2017 - 29.01.2021 zrušeno
Zákon č.  13/2021 Sb. 30.01.2021 - aktuální

 

Nařízení vlády o uložení zbraní

Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných  střelných zbraní nebo střeliva a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem,  bezdýmným prachem a zápalkami.

                                                                     

Nařízení číslo Účinnost  
338/2002 Sb. 01.01.2003 - 16.10.2003 neplatné
347/2003 Sb. 17.10.2003 - 27.12.2005 neplatné
503/2005 Sb. 28.12.2005 - 31.07.2017 neplatné
217/2017 Sb. 01.08.2017 - aktuální

 

Norma na trezorové zámky EN 1300/2005

trezorový zámek

Trezorové zámky mají vlastní certifikáty, které prokazují jejich bezpečnost. Požadavky na trezorové zámky upravuje právě norma EN 1300. Norma rozděluje zámky do několika tříd pojmenovaných písmeny. Ve velké většině se do trezorů montují zámky v bezpečnostní třídě A. Elektronické zámky už základním provedení jsou ve vyšší třídě B. Ve vyšších třídách se zámky již nemontují. Jsou celkem nákladné a skok v zabezpečení není tak velký.

 

 

Lehké ohnivzdorné skříně podle EN 15659

Tato evropská norma LFS stanoví požadavky pro lehké ohnivzdorné skříně, poskytující ochranu proti ohni. Zkušební metodika je specifikována tak, aby stanovila schopnost lehkých ohnivzodrných skříní chránit papírové materiály před účinky požáru. S použitím maximálního dovoleného vzrůstu teploty v ukládacím prostoru lehkých ohnivzdorných skříní jsou stanoveny dva stupně trvání požární expozice (LFS 30 P a LFS 60 P).

 

Ohnivzdornost podle celoevropsky platné normy EN 1047-1 a 1047-2

Ohnivzdornost trezorů je na delší povídání a proto jsme o ní napsali článek,  který popisuje ohnivzdornost u trezorů. Norma EN 1047 je celoevropsky uznávaná právě na určení stupně ohnivzdornosti trezorů.

                                       

Označení Popis
S 60 P testovaná odolnost 60 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
S 120 P testovaná odolnost 120 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
S 60 DIS testovaná odolnost 60 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C
S 120 DIS testovaná odolnost 120 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C

 

Norma pro plechové skříně EN 14450/2005

Norma EN 14450 je vlastně norma pro plechové skříně. Zná jen dvě normy S1 a S2. Vůbec neřeší odporové jednotky (RU) jako všechny ostatní normy vztahující se k trezorům. Jen výjimečně je nějaký trezor certifikovaný do této normy. Musí to být z neznalosti výrobce a nebo obavy, že jeho trezor neprojde z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost trezorů se určuje podle příslušných norem ČSN 916012 nebo EN 1143-1 (ČSN 916011).

                           

Označení Popis
Stupeň S1 Úschovné objekty - bezpečnostní trezorové schránky
Stupeň S2 Úschovné objekty - bezpečnostní trezorové schránky

 

Americká norma ohnivzdornosti UL 72

UL je americká norma ohnivzdornosti, která se později převzala i u nás. Má stejné podmínky hodnocení jako česká norma 1047-1 a 1047-2.

 

Třída 350

Udává stupeň ohnivzdornosti pro papírové dokumety. Jsou tři části zkoušky:  zkouška trezoru požárem (zkušební pec) a sledování vnitřní teploty, která nesmí překročit 175 stupňů Celsia. Odolnost proti explozím, kdy trezor musí prokázat odolnost proti náhlým vysokým teplotám a odolat nahromaděným parám a plynům.  ochrana obsahu trezoru proti ohni i po pádu ze 30 stop (9,1m).

                                   

Označení Popis
UL Class 350 testovaná odolnost proti ohni pro papírové dokumenty
UL Class 150 testovaná odolnost proti ohni pro magnetické pásky
UL Class 125 testovaná odolnost proti ohni pro počítačové disky

 

Německý předpis VDMA 24992

Protože se německé výrobky dovážejí také do České republiky, je u nás známý předpis VDMA. Už méně se ale ví, že toto vlastně není norma, ale stavební předpis! Nedefinuje odolnost proti vloupání, ale konstrukci ocelových schránek. Pro naše úřady je to necertifikovaný trezor a pro pojišťovny "nezjištěná konstrukce". Prodejci ale dále nabízejí zboží podle "normy" VDMA, certifikát Vám k tomu ale nedoloží.

Současná situace je taková, že v Německu se jednoplášťové trezory označují jako třída A. Dvouplášťové trezory se potom označují jako třída B. Certifikáty však nejsou. Více o předisu VDMA.

                     

Úložná pojistná hodnota v SRN pro firmy privátně
A lehká odolnost proti vloupání, žádná ochrana proti ohni
Einwandiger Stahlschrank    - Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Mai 1995
do 2.500 € do 2.500 €
B Ohraničená odolnost proti vloupání, lehká ochrana proti ohni
Mehrwandiger Stahlschrank - Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Mai 1995

do 2.500 €

do 10.000 €

*při hmotnosti
trezoru 300 kg

do 2.500 €

do 40.000 €

*při hmotnosti
trezoru 200 kg

C 1
C 2
odolnost proti vloupání, ohraničená ochrana proti lehkému ohni do 40.000 € do 100.000 €
D 10
D 20
zvýšená odolnost proti vloupání, ohraničená ochrana proti ohni do 100.000 € do 150.000 €
E 10      

 

Německá norma RAL-RG (pokračování VDMA 24992)

                                           

Popis Třída Podle
Wertschutzschrank Sicherheitsstufe C1 nach RAL-RG 626/2
Wertschutzschrank Sicherheitsstufe C2 nach RAL-RG 626/2
Panzergeldschrank Panzergeldschrank    Sicherheitsstufe D 10 nach RAL-RG 626/10
Panzergeldschrank Panzergeldschrank Sicherheitsstufe D 20 nach RAL-RG 621/20
Panzergeldschrank Panzergeldschrank Sicherheitsstufe E 10 nach RAL-RG 621/10

 

VDMA-Norm 24991, RAL-RG 626/7 (Ohnivzdornost)

Normy které spadají do dnešní EN 1047-1 a 1047-2, která má stejné třídy a stejný postup zkoušek.

Related Articles

norma EN 1143

Předpis VDMA 24992 na německé trezory

Bezpečnostní třídy trezorů

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes