Bezpečnostní třídy trezorů

muž s trezorem

Bezpečnostní třída je v dnešní době hlavní parametr u všech trezorů. Taková třída nám říká, jak je trezor bezpečný a teoreticky také, za jak dlouho by se do něj případně zloděj dostal. Vyšší třída je lépe chráněná. Třídy určuje státem akreditovaná zkušebna podle normy 1143 a výrobce potom na každý trezor dává výrobní štítek s vyznačenou bezpečnostní třídou a přikládá o tom certifikát.

Více o certifikování trezorů

pyramida bezpečnosti trezorů

Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy a trezorové dveře jsou testovány podle první části normy 1143. Druhá část EN 1143-2 je určená pro depositní trezory. Certifikování probíhá v akreditovaném testovacím zařízení ve všech evropských zemích stejně. Certifikáty jsou použitelné v celé Evropě (33 zemí). Při testování trezorů bezpečných proti vloupání provádějí testovací instituce, které mají odpovídající znalosti a dovednosti, zkoušky a násilné otevření produktu. Získané výsledky se pak převedou do hodnoty odporu. Je zohledněn čas a použité nástroje. Bezpečnost trezoru je tak vyjádřená jednotkou odporu RU. Čím více trezor při zkouškách dostane více bodů RU, tím je bezpečnější. Na základě změřeného počtu se trezor zařadí do tzv. třídy odporu. Základem pro klasifikaci je nejnižší změřený odpor. Aby se dospělo k obsahu skříně nebo trezoru, musí se v praxi provést ruční otevření (částečný průlom) nebo bude otevřený úplně tím, že se například dveře vylomí (plný průlom). Tento rozdíl se rovněž provede u testů a při stanovení výsledků testů je přeměněn do hodnoty RU.

 

Bezpečnostní třídy trezorů v ČR

Nezjištěná konstrukce - NK

Do této kategorie spadají všechny trezory, které nemají bezpečnostní třídu, nejsou vyráběné podle certifikátu. Paradoxně do této třídy může patřit i velice bezpečný a těžký trezor, který ale nemá certifikát. V podstatě se nejedná o třídu a není o tom vydáván žádný dokument.

Bezpečnostní třídy S1 a S2 pro sejfy

S1 S2 bezpečnosntí třída S

Bezpečnostní třídy "S" podle normy EN 14450 vlastně ani nejsou bezpečnostní třídy trezorů, ale plechových skříní. Stane se občas, že výrobce trezorů má nějaký svůj produkt certifikovaný do této třídy. Aby mohl klientům nabízet certifikovaný produkt, ale o zabezpečení se nedá mluvit. Často je to u skříní na zbraně, ale třída S není vhodná na uložení zbraní podle zákona!

Bezpečnostní třídy Z1, Z2, Z3 pro sejfy

Z2 bezpečnosntí třída Z2 Z3 bezpečnosntí třída Z3

Bezpečnostní třída "Z" je základní bezpečnost. Jedná se o sejfy. Tuto třídu určuje česká norma ČSN 916012, která se řadí před evropskou normu EN 1143-1. Bezpečnostní třída Z1 je nejnižší možná třída trezorů, neodpovídá na uložení zbraní (jen 2 kusy). Odporové jednotky jsou RU(10/10). Jedna z podmínek pro takové sejfy je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.

Třída Z2 a samozřejmě také Z3 je vhodná například pro uložení až 10 zbraní, pro uložení věcí, které nechcete nechat na stole, když jdete na oběd a podobně. Pojišťovny do těchto trezorů pojistí hodnoty okolo 30 tisíc korun. (Třída Z2 má 15 odporové jednotky trezorů)

Bezpečnostní třída 0 pro trezory

0 bezpečnosntí třída 0

Asi trochu nešťastný název "nula", ale jedná se o celkem vysokou třídu zabezpečení. Bezpečnostní třída pro uložení menších finančních částek. Trezory v této třídě se používají pro uložení například denní tržby, zbraní nebo utajovaných dokumentů "Důvěrných" podle NBÚ (SS1=2body). Odporové jednotky jsou RU(30/30). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.

 

1. bezpečnostní třída I pro trezory

1 bezpečnosntí třída I

Nejprodávanější bezpečnostní třída trezorů pro domácnosti a menší podniky. Trezory v této třídě se používají pro uložení například denní tržby, až dvaceti zbraní nebo tajných dokumentů podle Národního bezpečnostního úřadu (SS1=3body). Odporové jednotky jsou RU(30/50). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.

 

2. bezpečnostní třída II pro trezory

2 bezpečnosntí třída II

Nejprodávanější bezpečnostní třída pro zlatníky a střední podniky stejně jako pro lidi co myslí na budoucnost. Dobrá volba s výhledem. Pro dokumenty NBÚ do stupně utajení "Přísně tajné" (SS1=4body), šperky, doklady, zbraně a hotovost v řádech sta tisíc do 1.mil, vše co je třeba dobře uschovat. Odporové jednotky jsou RU(50/80). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.

 

3. bezpečnostní třída III pro trezory

3 bezpečnosntí třída III

Nejprodávanější bezpečnostní třída pro větší podniky a lidi, co chtějí ochránit větší hodnoty, tržby, hotovost v řádu několika mil. Kč. Odporové jednotky jsou (80/120). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy B. Ve 3. bezpečnostní třídě jsou nejoblíbenější trezory výrobní řady NHD a NS ve 3. třídě. Vyrábějí se také vhazovací, depositní trezory ve 3. třídě, ale to je již elitní výroba.

 

4. bezpečnostní třída IV pro trezory

4 bezpečnosntí třída IV

Trezory jsou převážně určeny pro bankovní a finanční instituce. Odporové jednotky jsou (120/180). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň dva trezorové zámky třídy B. Jedny z nejlepších trezorů ve vysokém zabezpečení. Na uložení milionů, investičního zlata nebo know-how podniku.

 

5. bezpečnostní třída V pro trezory

bezpečnosntí třída 5 V

Trezory jsou převážně pro bankovní a finanční instituce. Odporové jednotky jsou RU(180/270). Podmínky pro takové trezory jsou alespoň dva trezorové zámky třídy B. Nejlepší trezory na trhu s maximálním zabezpečením. Odolají delší dobu profesionálnímu vybavenému zloději.

 


 

Základní limity pojišťoven podle bezpečnostních tříd

Základní limity jsou hodnoty vyjádřené v Kč, které Vám pojistí pojišťovna do trezoru v dané bezpečnostní třídě. Záleží na mnoha dalších věcech. Konkrétní oslovená pojišťovna. Další zabezpečení objektu, ale i lokalita apod. Představu Vám může dát následující tabulka základních limitů:

 

Základní limity pojišťoven na trezory

 

Bezpečnostní třída Počet zámků Orientační úložná částka
0 1 ks třídy A 50.000 Kč
I 1 ks třídy A 100.000 - 1.000.000 Kč
II 1 ks třídy A 500.000 - 3.000.000 Kč
III 1 ks třídy B 800.000 - 5.000.000 Kč
IV 2 ks třídy B 1.000.000 - 7.000.000 Kč
V 2 ks třídy B 2.000.000 - 10.000.000 Kč

 

Výše uvedené finanční částky jsou orientační, vždy je potřebná konzultace s určitou pojišťovnou (částky se liší). Pro splnění bezpečnosti a zařazení trezoru do dané třídy je podmínka řádného ukotvení trezoru do zdi nebo podlahy a zazdění stěnových trezorů dle přiloženého návodu.

Related Articles

norma EN 1143

Předpis VDMA 24992 na německé trezory

Trezorové normy

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes