Ohnivzdorné trezory

Trezory, které ochrání dokumenty a cennosti proti požáru, výbuchu a také proti vodě při hašení.

Jaké jsou ohnivzdorné trezory na trhu?

Je to náročná otázka, na kterou by Vám ale měl seriózní odborník odpovědět pravdivě a v rychlosti navrhnout alespoň několik možností níže. Ohnivzdorný trezor

Ohnivzdorné trezory jsou elitní výrobky. Mezi všemi trezory se jedná o nejnáročnější produkty. Jejich výroba je nákladná, ale také zdlouhavá z technologie výroby. Časová náročnost se řeší tak, že je většina oblíbených modelů vyrobených jako polotovar. Při Vaší objednávce se jen nalakují a osadí se zámková technika. Problematice certifikovaných ohnivzdorných trezorů se podrobněji věnuje norma uznávaná v celé Evropě EN 1047-2 a je tedy i převzatá v ČR. Trezory jsou vyráběné v několika kategoriích. Zvýšená ohnivzdornost, základní ohnivzdornost na 30 minut, na uložení papírových dokumentů a elitní třída na datová média.

Trezory neohnivzdorné

Většina trezorů na evropském trhu jsou trezory bez testované ohnivzdornosti. Obchodník Vám může tvrdit, že je trezor ohnivzdorný, protože železo nehoří. To je ale spíš vtipná narážka. Protože přeci chcete ochránit cennosti uvnitř. Tato kategorie trezorů odolá menším požárům, kdy trezory nepřijdou do přímého kontaktu s ohněm. Vnitřní obsah se může i tak poničit požárními plyny nebo vodou při hašení. I velice kvalitní, masivní a bezpečné trezory na trhu jsou neohnivzdorné, když nemají certifikát, že prošly zkouškami.


Trezory se zvýšenou ohnivzdorností

Trezory, které nemají certifikát na ohnivzdornost, ale výrobce se snaží je udělat odolnější proti požáru. Takové trezory tedy mají další materiály proti ohni v plášti. Proti zašlehnutí plamene pak ohnivzdorné těsnění mezi korpusem a dveřmi.

archivační ohnivzdorný trezor NA

Protože je poptávka po ohnivzdorných trezorech, ale jejich výroba je příliš náročná a tedy nákladná, jsou na trhu trezory, které mají určité prvky, které chrání hodnoty proti působení ohně. Jsou například plněné betonem, mají dveře složené do korpusu trezoru tak, aby dovnitř nezašlehl plamen nebo mají dokonce ohnivzdorné těsnění. Takové ohnivzdorné trezory jsou opět o krok lepší, ale pořád nemohou mít certifikát. Certifikované ohnivzdorné trezory jsou ještě daleko nad nimi.

Jedna evropská výrobní firma přišla s novým trendem. Mají své vlastní trezory testované ve své vlastní zkušebně. Trezory tedy jsou testované, ale nemají certifikát od akreditované zkušebny. Je to trochu střet zájmů, když dělám zkoušky sám pro sebe. Je to ale dobrý krok kupředu a vypovídá to o odolnosti jejich trezorů proti ohni.


Trezory s ohnivzdorností 30 minut

ohnivzdorné trezory 30 minut

Další možnost jsou lehké ohnivzdorné trezory podle nižší normy EN15659, trezory chrání papírové dokumenty po dobu půl hodiny LFS30P nebo hodiny LFS60P. Trezory s certifikovanou bezpečnostní proti ohni na 30 minut. Nižší certifikát zaručí ochranu proti menším a bytovým požárům. Dostatečně ochrání proti ohni. Ještě vyšší ohnivzdornost je pak vhodná pro lidi, co chtějí ochránit větší hodnoty jako je know-how, smlouvy a jiná data. Ohnivzdorné trezory 30 minut.


ohnivzdorné trezory 60 minut ohnivzdorný trezor PS

Ohnivzdorné trezory na papír S60P

Papírové dokumenty odolávají teplotě až 170°C a teprve potom začínají žloutnout a dochází ke znehodnocení dat. Ohnivzdorné trezory S60P musí uvnitř udržet nižší teplotu po dobu jedné hodiny. Venku se v plynové peci drží laboratorně teplota 1090° a uvnitř nesmí teplota stoupnout. Trezory se podle normy EN 1047 v druhé části zkoušky testují také pádem z výšky. To simuluje propad budovy při požáru. Ohnivzdorné trezory 60 minut.

ohnivzdorné trezory

Ohnivzdorné trezory na papír S120P

Trezory, které ochrání papírová média proti ohni až 120 minut. Dvě hodiny jsou vaše papíry v bezpečí. I když venku okolo trezoru je trvale laboratorně udržovaná teplota 1090°C. Ohnivzdorné trezory nenechají papír ani zažloutnout, což se děje v teplotách přes 170°C. Dvě hodiny v takovém žáru je opravdu nadstandardní doba.


ohnivzdorné trezory ohnivzdorný trezor S60DIS

Ohnivzdorné trezory na datové nosiče S60DIS

Datové nosiče jako jsou datové pásky, CD kompaktní disky, pevné disky, flash disky jsou citlivější. Potřebují tak vyšší stupeň ochrany proti ohni. Konkrétně se jedná o teplotní hranici 50°C. Zároveň vlhkost nesmí překročit 85%. Jen tak je zajištěno prostředí pro data. Prostředí, kdy venku může být trvale teplota přes tisíc stupňů a uvnitř stále optimální podmínky.


ohnivzdorné trezory ohnivzdorný trezor S120DIS

Ohnivzdorné trezory na datové nosiče S120DIS

Nejvyšší kategorie ohnivzdorných trezorů. Patří mezi elitní výrobky světového formátu. Nejvyšší světová ohnivzdornost ochrání papíry a hlavně datové nosiče před trvalým žárem 1090°C po dobu 2 hodiny. Vnitřní podmínky v trezoru jsou po celou dobu optimální.

Normy ohnivzdorných trezorů

Každá země má celkem jiné normy a předpisy na ohnivzdornost trezorů. Pro nás nejdůležitější evropské normy EN 15659 a náročnější EN 1047. V Británii mají NT FIRE 17, v Americe se řídí podle UL 72, Korejci mají KSG 4500 a v Japonsku S 1037-12, která je v podstatě stejná jako naše EN 1047, která zase vychází z UL 72.

Norma Označení Testovaná
teplota
Maximální
vnitřní teplota
Doba
po kterou odolá
Maximální
vlhkost
Pádová
zkouška
EN 15659 LFS30 P 850°C 170°C  30 minut    
LFS60 P 850°C 170°C  60 minut    
EN 1147 S60 P 1090°C 170°C  60 minut   9.15 metru
S120 P 1090°C 170°C 120 minut   9.15 metru
S60 DIS 1090°C  50°C  60 minut 85% 9.15 metru
S120 DIS 1090°C  50°C 120 minut 85% 9.15 metru
UL 72* Class 350 P 1000°C 177°C  30, 60, 120 minut   9.15 metru
Class 150 DIS 1000°C 65°C  30, 60, 120 minut 85% 9.15 metru
Class 125 DIS 1000°C 55°C  30, 60, 120 minut 80% 9.15 metru
DIN 4102 Velice základní německá zkouška. Pokus o zapálení předmětu při zkušebních podmínkách.
NT FIRE 017 60, 90, 120 Paper 946 - 1049°C 150°C  60, 90, 120 minut    
60, 90, 120 Data 946 - 1049°C 50°C  60, 90, 120 minut    
60, 90, 120 Diskette 946 - 1049°C 30°C  60, 90, 120 minut    

*Norma UL 72 nemusí nutně zahrnovat pádovou zkoušku.

Certifikované ohnivzdorné trezory podle ČSN EN

Norma EN 15659 pro lehké ohnivzdorné skříně

Tato evropská norma LFS stanoví požadavky pro lehké ohnivzdorné skříně, poskytující ochranu proti ohni. Zkušební metodika je specifikována tak, aby stanovila schopnost lehkých ohnivzodrných skříní chránit papírové materiály před účinky požáru. S použitím maximálního dovoleného vzrůstu teploty v ukládacím prostoru lehkých ohnivzdorných skříní jsou stanoveny dva stupně trvání požární expozice (LFS 30 P a LFS 60 P)

Norma ohnivzdornosti ČSN EN 1047-1

Podle zkušebních metod v této evropské normě jsou modelovány požáry pro reprodukovatelné zjištění třídy ohnivzdornosti datových skříní a vložných disketových schránek zabezpečující nosiče dat různých druhů. V této evropské normě jsou definované mezní hodnoty pro maximální nárůsty teplot pro třídy ohnivzdornosti S 60 P/S 120 P (150K), S 60D/S 120D (50K) S 60 DIS/S 120DIS (30K) při počáteční teplotě 21 + 1)°C a stejně tak i maximální relativní vlhkost vzduchu (85%) pro třídy D a DIS se vztahují na poměrně krátkodobá vysokoteplotní namáhání během požární zkoušky. Tyto hodnoty zpravidla nejsou dosahovány při běžném ukládání nosičů dat v datových skříní a vložných disketových schránkách.

Norma ohnivzdornosti ČSN EN 1047-2

Tato část normy ČSN EN 1047 specifikuje požadavky pro datové komory a datové kontejnery. Obsahuje metody zkoušení pro určení schopnosti datových komor a datových kontejnerů chránit teplotně a vlhkostně citlivé datové nosiče a hardwarové systémy proti účinkům požáru.Jinak řečeno také: ohnivzdorné proti ohni žáruvzdorné protipožární

Related Articles

produkty

O trezorech

Trezory a vše okolo nich

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes