Historie trezorů 20. století

Rychlý růst technologií ve dvacátém století vedl k dalším vylepšením designu trezorů. Nýtování trezorů bylo hlavní metodou montáže až do roku 1920. Se zavedením obloukového svařování mohli výrobci spojovat desky zcela novým způsobem. Otevírají se nové možnosti konstrukce. Vynález ohraňovacího lisu v roce 1905 umožnil výrobcům ohýbat ocelový plech. Trezory tak nemusí být z několika částí. Spoje plechů se dříve mohly snadněji napadnout zlodějem. Ve třicátých letech 20. století se beton stává materiálem, který volí výrobci trezorů jako účinnou bariéru. Poskytuje rozsáhlou ochranu před nárazem.

1. světová válka

trezory první světové války

1914

Vypuknutí války v červenci 1914 náhle ukončilo dynamický rozvoj ve výrobě trezorů v Evropě. V prvních měsících se výroba železa a oceli snížila o více než 25 procent. Ostatní bylo použito pro válečnou výrobu. Tak spontánně začal hlavní nedostatek materiálů. Zvláště důležité pro výrobu trezorů byla absence zkušených montérů a zámečníků. Vzhledem k tomu, že Německo bylo s většinou evropských zemí ve válce, exportní pozice se náhle zhroutili. Továrny výrobců trezorů a všeobecně továrny musely být převedeny pro potřeby války. Velké ekonomické problémy se táhnou minimálně do roku 1923. Pak už se mohli výrobci trezorů opět nadechnout. I když utrpení celé ekonomiky (hlavně v Německu) nebylo v žádném případě u konce. V letech 1930 - 33 dosahuje vrcholu globální ekonomická krize. To byl důvod, na kterém staví nacionální socializmus a v letech 1933 přebírá vládu.

Hodnocení kvality trezorů

1917

První standardizované testy kvality trezorů se datují na rok 1917 a způsobili radikální změny v konstrukci. Testy ukázali mnohé slabiny v konstrukci a ukázali zastaralost některých technologií.

Jedna z prvních certifikačních laboratoří si vzala na dohled kvalitu trezorů již v roce 1923 a první bankovní trezor certifikovala již v roce 1925. Takové certifikování trezorů je zásadní zlom v kvalitě a hlavně zákazníkům dává přehled o nabídce. Trh se stává přehlednějším a průhlednějším. Dramaticky se zmenšil prostor pro podvádění.

kopírování trezorových klíčů

Kopírování trezorových klíčů

Duplikáty klíčů nabízejí zámečníci a méně spolehlivě místní železářství. Před vývojem mechanických kopírovacích strojů na klíče se však všechny duplikáty klíčů musely vyrábět ručně. Kolem roku 1865 má stroj na výrobu klíčů slavný rakouský výrobce trezorů Wertheim. Patent na píchací klíče koupil z Ameriky, ale sám se zabýval myšlenkou, aby měl každý trezor své jedinečné klíče. Přišel tak s oboustranným trezorovým klíčem. První známý mechanický stroj na duplikování klíčů pochází až z roku 1917.

rakousko uhersko ikona


 Konec Rakousko-uherské monarchie v říjnu 1918


Univerzální otevírač trezorů

1920

Když otevíráte dveře trezoru vrtáním nebo trhavinou, je to nepraktické. Potřebujete hlavně hodně času na vrtání trezoru a toho se v noci bez přítomnosti majitele zrovna dvakrát nedostává. A to nemluvíme o trhavinách a hluku. Tak bývalo lepší ignorovat dveře trezoru a udělat díru do boku přes spoje stěn. Proto výrobci trezorů začali ohýbat stěny z jednoho kusu a problém byl zažehnán.

autogenem na trezory

Pro běžné řemeslo a průmysl se vymýšleli nové a nové nástroje a technologie, ale průlom při vykrádání trezorů přinesla mocná zbraň - "kyslíkoacetylénový hořák" po roce 1920. Autogenní plamen byl už sám o sobě velice vysoké teploty. Když se přidal ještě kyslík pod tlakem, předehřátá ocel se celkem sama vznítila. Takový hořák projel v podstatě i masivním ocelovým pláštěm. Různá tvrdost oceli pak pro hořák nebyla až tak podstatná.

Po roce 2000 přicházejí na trh tepelné pruty na principu kyslíkoacetylénového hořáku, které ale vyvinou daleko větší teplotu a jsou schopné propálit více vrstev včetně betonu. Vžil se pro ně název "kyslíkové kopí". Jsou tedy nákladné na pořízení a celkem náročné na obsluhu.

Což jest ovšem nejhlavnějším, aby taková moderní pokladna naprosto zabezpečena i před mezinárodními lupiči, kasaři, kteří pracují pomocí technických prostředků s řezacím benzolo-kyslíkovým anebo acetyleno-kyslíkovým hořákem, který jest až dosud v rukou "internacionálů", zatím dosud v sousedních státech, krajně nebezpečným.

(Po stopách lupičů pokladen 1930)

Trezory ze železa a betonu

1925

V roce 1910 se již popel příliš nepoužívá na výplň mezi stěny trezorů. Není úplně prioritou ochránit trezory proti požáru. Důležitá je ochrana proti napadení zlodějem. Lidé asi počítají s tím, že spíše přijde zloděj než požár. Méně zabezpečené sejfy jsou jednoplášťové nebo dvouplášťové. Bezpečnost se zvedá až po bankovní trezory, které jsou velice těžké a mají mezi dvěma plášti například beton a ocelové kolejnice. Dostat se pak do takového trezoru je oříšek a zabere to hodně času. Když se zloděj dostane k "modernímu" trezoru musí překonat několik různých vrstev. Čas vždy pracuje proti němu, když to tedy není malý volně stojící trezor:

Nejdříve se potká s první venkovní vrstvou pláště z pevné Simensovo oceli. To dá hodně tvrdé práce a je to velmi časově náročné proniknout skrz tuto vrstvu. Pod touto ocelovou vrstvou je obložení, které má odolat speciálnímu vrtání oceli a (v případě firmy CHubb) skládá se také ze speciální slitiny, která dobře odolá řezání kyslík-acetilenovým hořákem.

Crime Out of Hand 1963

V noci na 2. 12. 1928 vloupali se nezn. pachatelé do kancel. vrchní hosp. správy v Buštěhradě, byli však vyrušeni, načež uprchli, aniž co odcizili. Po nezdařeném zde vloupání vyloupili titíž pachatelé ohnivzdornou pokladnu v kanceláři stát. pivovaru, kde odcizili obnos 5411,10 Kč. Podezřelí jsou 2 nezn. asi 30 r. st. muži, prodávající látky, mluvící německy, jeden větší a druhý menší: slabší post. světle rusých vl., podl. oblič., oděný ve světlé šaty a zimník, a sněd. oblič., čer. vl., oděný v černý dl. zimník, světle šedý klobouk. (Četnická stanice Buštěhrad, odd. Kladno, 8. 12. 1928.)

Ústřední policejní věstník, vydaný v prosinci 1928

Zakousne se do trezoru

otevírání trezorů

1929

Další úžasný a multifunkční nástroj se objevil na trhu pod názvem Flex v roce 1922. Není tím nástrojem nikdo jiný než úhlová bruska. Flexibilní hřídel byla nahrazena úhlovým pohonem v roce 1929. Svou univerzálností si získala širokou oblibu. Vyrábí se také v provedení na baterii, což určitě ocení zloději. Tvrdé částice jsou spojené v disku který tak snadno projde materiály jako je beton a ocel. Výrobci trezorů se proto snaží do trezorů dávat více různých materiálů a přicházejí s materiály, které se obtížně a delší dobu řežou.

První zdokumentovaný případ napadení trezoru se datuje až do padesátých let devatenáctého století. Zloděj s bruskou zaútočil na záda trezoru Duplex od firmy Chatswood z Anglie. Stalo se tak v prodejně železa, kde uhlovou brusku normálně používali při prodeji železného materiálu.

2. světová válka

1931

kancelářský trezor

Globální ekonomické krize podporuje nástup nacionálního socializmu k moci. Podniky výrobců trezorů byli toho času drasticky zmenšeny, pracovní síla byla výrazně snížena. Dělají se zcela odlišné kovové komodity a zámečníci se zaměřují na opravy. V této krizové situaci byla v roce 1931 založena »Verkaufszentrale Deutscher Geldschrankfabriken« (Centrální prodejní německá továrna na trezory). Na tomto pokusu o záchranu se podílí společnosti ADE Arnhem, Bode Panzer AG, Franz Garny GmbH & Co. Pohlschröder. Byl to pokus, jak ušetřit peníze racionalizací produktových řad, v pracích, a tím, že se kombinují marketingové náklady a zvyšuje se efektivita.

prodej trezorů

Hlavně kvůli produkčním kvótám se Prodejní centrála rozpadla hned v roce 1932. Podporou nacistické vlády od roku 1933 zažívá odvětví výroby trezorů výrazné zlepšení hospodářské situace. Kromě toho řídící totalitní orgány potřebovali větší množství peněžních a úředních trezorů pro správu a průmysl. Tak se narodila "BA skříň" (Behörden-Akten-Schrank), která se vyrábí a prodává ve standardizované konstrukci, standardní velikosti a ve významném množství. Ale tento boom trval jen krátkou dobu!

Používání výbušnin obejde zámek

Důležitost trezorových zámků jako ochrana proti profesionálním zlodějům klesá po druhé světové válce. Během války se zvyšují znalosti o výbušninách a také jsou dostupnější. Většina vyráběných trezorů té doby byla velice dobře zabezpečena. Kriminálníci mají tedy sklony ignorovat zámky a používají výbušniny. Při pokusech o vyhození zámku do vzduchu výrobci přichází s inovací rozvorového mechanizmu. Zámek je funkčně oddělen od rozvorového mechanizmu. Používají se nevratné záskočky na pružině automaticky aktivované při napadení zámku. Trezor potom nemůže být otevřený jinak než napadením pláště.

Trezor na umělecká díla De Kluis

De Luis trezory Nizozemí

1940

Tento betonový bunkr De Kluis (trezor) hluboko pod horou Pietersberg je národní válečná pokladna Nizozemska. Pro potřeby uchránit národní hodnoty během druhé světové války. Byl postaven na začátku druhé světové války a vybaven k ochraně nejdůležitějších uměleckých pokladů před nálety (1942 až 1945). Asi 3 roky zde bylo uloženo na 800 uměleckých pokladů, včetně Rembrandtovy noční hlídky. V podzemních slínech je chladné a vlhké podnebí. Díky propracovanému systému klimatizace zůstaly vzácné obrazy nedotčené. Kilometrový jeskynní systém sloužil také jako pašerácká cesta pro spojenecké piloty, kteří byli do hory přivezeni z Belgie. Dnes jsou do trezoru komentované prohlídky i s místnostmi vojenské policie a stráže. Ti hlídali nejen trezor, ale také podzemní tunely.

Výrobce trezorových zámků

Výroba trezorových zámků zažívá rozvoj začátkem 20. století až do jeho poloviny. Bylo to prakticky už zdokonalování zaběhnutých konstrukcí zámků. V Čechách si výrobci osazovali trezory většinou zámky vlastní výroby. Konstrukce si více méně přebírali výrobci mezi sebou. Často také používali zámky německé, rakouské a americké výroby jako Protector, Kromer, Wertheim a kombinační zámky Sargent & Greenleaf.

Po druhé světové válce výroba v na území Česka prakticky zanikla. V 60. letech se vyráběly zámky pouze pro trezory Kovona, což byly původní trezory znárodněných firem Tresoria a Jergl Brno jejíž pozdější výroba, se omezila jen na ohnivzdorné skříně.

Národní podnik Kovona

1946

Historie závodu se datuje po roce 1913 - 1914 kdy původní majitel pan Vichr hledal vhodné místo pro novou továrnu. Lysá nad Labem se zdála být nejvhodnější pro svou polohu u Prahy a železniční napojení. V květnu 1945 byla do podniku Vichr a spol. zavedena národní správa až do roku 1946 kdy by znárodněn a utvořen národní podnik KOVONA. Na základě druhé etapy znárodnění a prováděné reorganizace průmyslu byly v tomto období provedeny změny za účelem soustředění výroby kovového nábytku a příbuzného sortimentu v jediném podniku. Podnik zahrnoval bývalé závody Vichr a spol. a další podniky.

trezory Kovona

V roce 1948 bylo do podniku začleněno několik významných závodů v oboru trezorů. Předně František Jergl Brno a Trezoria Praha. V období 1956 až 1960 probíhaly další výrobní uspořádání. Byla provedena změna z národního na státní podnik a šel do privatizačního procesu. Byla založena a.s. KOVONA LBZ Lysá n.L. a to rozhodnutím ministra průmyslu v roce 1991 zrušením státního podniku bez likvidace a převedením veškerého majetku včetně veškerých práv a závazků.

Trezor Strýčka Skrblíka

trezor pokladnice strýčka skrblíka

1947

Kreslená postavička Walta Disneyho Strýče Skrblík je „nejbohatší kachna světa“. Seriál vytvořil Carl Bark v roce 1947. Skrblík je multimilionář dobře známý všem dospělým i dětem. Známý symbol kapitalismu. Úspěch má však velkou nevýhodu. Neustále riskuje, že o své peníze přijde od zlodějů. Protože je svou vlastní bankou, uložil své jmění v trezoru velkého čtvercového domu na kopci v Ankeborgu. Fasádu ve zlatém rámu zdobí na přední straně obrovský znak dolaru. Uzamčený ve svém dobře zamčeném trezoru je tak šťastný, že si rád zaplave mezi svými zlatými mincemi.

Temná strana trezorů

otevírání trezorů

1960

Trezor byl vždy pro jednoho symbolem bezpečí a pro druhého výhled na peníze bez počestné práce - kasaře. Přesto, že se jednalo vesměs o zločince, obdivujeme jejich zručnost a vynalézavost při vykrádání trezoru jen se základními nástroji, které si sami vyráběli ručně.

Vykrádání trezorů prožívá své zlaté období až do 60. let kdy je řemeslo kasaře a vykrádání trezorů vůbec v trvalém poklesu dodnes. Na přelomu tisíciletí je již velký rozmach nových nástrojů a k dispozici jsou acetylenové řezáky, frézy a vrtačky. Renesanci ve vykrádání trezorů to ale nezpůsobilo. Na druhé straně jde rychlým tempem dopředu vývoj také trezorové techniky a zlepšují se mechanizmy a bariéry. Moderní materiály a propracované systémy musí odolat dnešním silným nástrojům.

Vývoj v Německu kolem roku 1960 byl z velké části tažen největšími výrobci trezorů Pohlschröder a Bode-Panzer.

Sloučení francouzských firem Fichet-Bauche

francouzské trezory Fichet

1967

Sloučení společností Fichet a Bauche se stalo v roce 1967 a nová společnost Fichet-Bauche se zaměřovala na trezory, depozitní schránky, komorové trezory a zámky. V pozdních šedesátých a sedmdesátých letech společnost expandovala do zahraničí. Nová továrna na výrobu trezorových dveří vznikla v Barceloně a nové kanceláře otevřeli v Argentině Brazílii, Portugalsku, Malajsii a Hong Kongu. V roce 1997 získala firmu skupina Gunnebo Security Group. Díky své továrně v Bazancourt, Marne společnost zůstala pod svým vlastním jménem až do roku 2007 kdy již plně spadá pod značku Gunnebo.

První elektronický zámek na trezoru

William F. Banham, zakladatel společnosti Banham Security vynalezl první automatickou západku řízenou elektonicky. V roce 1926 po sérii krádeží v obchodě s oblečením jeho manželky. Otevřel si potom své vlastní zámečnictví s obchodem v Londýně. Nabízel tam každému £25 když dokáže překonat jeho patentovaný zámek. Banham Group stále nabízí patentované zámky.

1973

elektronický zámek trezoru

Jeden večer při večeři se pan Miller majitel společnosti Sargent & Greenleaf vsadil se svým zaměstnancem Nikem Gartnerem, že nedokáže udělat zámek, který by neprolomil. O dva měsíce později se narodil první elektronický trezorový zámek Sargent&Greenleaf. Více o historii La Gard

Renesance českých trezorů

1990

Pro české trezory byl dalším zlomovým rok 1990, do kterého se o certifikaci a bezpečnostních třídách příliš nevědělo a záleželo jen na šikovnosti prodejce, jak svůj trezor vychválí. V dalších letech se začala formovat opatření a nařízení ohledně trezorů. Zavádí se normy na testování trezorů a udělování bezpečnostních tříd.

Trezory Bravos

trezory Bravos

1991

Bravos měl dva české majitele a třetí němec přivezl technologii na výrobu trezorů. Samotná značka Bravos vznikla 20.9.1991. Převzali v Brandýse nad Labem Kovopodnik. Výroba termosek a rudlíků se rychle změnila na výrobu trezorů. Trezory byli velice masivní, těžké a tedy také bezpečné. Postupem času se tlačí do ČR lehké a levné trezory z Polska, Rakouska. Firma Bravos končí mezi roky 2001 a 2006, kdy se přesunula výroba do severočeského Jiříkova jako poslední pokus vyřešit personální problémy. Významný český výrobce trezorů BRAVOS, spol. s r.o. byl vymazán z obchodního rejstříku 1.2.2012.

Evropské trezory

1992

V rámci harmonizace evropského trhu se v roce 1992 vytvořili celoevropské normy, které udávají způsob hodnocení trezorů. Zkušební standardy a standardy kvality tvoří evropský institut CEN (Evropský výbor pro normalizaci). CEN je asociace, která sdružuje národní normalizační orgány ze 33 evropských zemí.

Do evropské normy EN 1143-1 byly začleněny v roce 1995 zjišťovací bezpečnostní techniky - typové zkoušky. Tyto zkoušky provádějí akreditované zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO / IEC 17025. Certifikační orgány jsou odpovědné za vydávání certifikátů. Orgány, které provádějí pravidelné kontroly kvality u výrobců trezorů jsou akreditovány v souladu s EN 45011.

Trezory podle německé VDMA

VDMA trezory A a B

Od května roku 1995 provádí testování trezorů a bezpečnostních systémů Svaz německých strojírenských podniků pod zkratkou VDMA. Nejedná se o bezpečnostní třídy, ale výrobní doporučení. Jak má vypadat konstrukce s označením A, B nebo C1, C2, D1, D2, E10... Zjednodušené řečeno jsou kategorie A jednoplášťové sejf a kategorie B jsou dvouplášťové trezory.

 

Trezory Safmetal

trezory Safmetal

1995

Firma Safmetal byla vždy menší výrobce trezorů v Chlumci nad Cidlinou. Safmetal vyráběl několik oblíbených velikostí trezorů. Vyznačovali se svojí větší hmotností. Byly vyráběné z masivních desek železa. Výhoda pro klienta, nákladnější pro výrobce. Jako firma vznikli 4.4.1995. Později v letech 2001 až 2013 v majetku rodiny Wojcik, kteří k tomu ještě provozovali autodopravu. Od 13. prosince 2013 je majitelem značky Safmetal firma Wepol - výrobce kabelové konfekce. Firma Safmetal skončila 2017 a byla vymazána z Obchodního rejstříku 1.ledna 2019.

Trezory firmy T-safe

1996

trezory T-safe

Již v lednu roku 1996 byla založena společnost T-safe. V obci Bordovice a rychle přestěhována do Frenštátu pod Radhoštěm, kde sídlí v ulici Lomná. Vedl jí Ing. Zdeněk Slačík až po poslední (2021) majitelku Adélu Blisak. Firma se vypracovala na významného českého výrobce trezorů. Známá vysokou kvalitou produktů a širokou sítí prodejců.

Trezory na utajované informace

NBÚ utajované dokumenty - trezory

1998

Možnost využití trezorů je široká, i když každého asi hned napadnou zlaté cihly a balíčky peněz. Trezory ale stejně často jako na peníze slouží také na uložení listin, dokumentů, smluv, akcií a směnek. V České republice platí od roku 1998 zákon "O ochraně utajovaných skutečností", který dal vzniknout Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Trezorům se věnuje odbor fyzické bezpečnosti. Fyzická bezpečnost je systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím.

Tlak na levné trezory

2005

Soukromé osoby, které nakupují trezory se v posledních 30 letech stále silněji zaměřují na nízké náklady. Na výrobce trezorů je stále silnější tlak. Například náklady na dvoplášťový trezor v soukromém sektoru (1500 mm vysoký a 700 mm široký) klesly. Velice přibližbě z 60.000 Kč v polovině 80. let na 52.000 Kč v roce 2015. S přihlédnutím ke kupní síle ceny klesly zhruba o 1/3. Tento pokles cen není primárně způsoben nižšími maržemi pro výrobce a maloobchodníky. Pokles je hlavně kvůli opatřením na snižování nákladů ve výrobě trezorů. Nižší spotřeba materiálů (snížení hmotnosti použitého materiálu) a zjednodušené výrobní procesy. Jako součást procesu design-to-cost. Dobře je to vidět na výrazně větších mezerách na dveřích (ve srovnání s předchozími) a produkce trezorů v zemích s nízkými mzdami (často v Polsku nebo v asijských zemích).

Ekonomická krize

rostoucí cena železa

2021

Začátkem roku 2021 stoupá cena různých surovin. Z pohledu výroby trezorů je asi nejdůležitější cena železa, která je vidět na obrázku. Rychle začala stoupat na konci roku 2020 a na začátku roku 2021 se trend nezastavil. Ceny oceli od začátku roku do srpna 2021 zdražily o 80 procent, protože je oceli na světě nedostatek. Většina výrobců trezorů na začátku roku zdražila kolem 7 - 10 % a v červnu následovalo další zdražování okolo 15% z lednových cen.Pokračování:    počátek      18. století   19. století     20. století   

 

 

Related Articles

Historie trezorů 19. století

Historie trezorů 18. století

Historie trezorů

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes