Polopatě polopatě

Certifikáty jsou základní dokumenty k trezoru. Garantují bezpečnost, ohnivzdornost a nebo jsou pro uložení utajovaných dokumentů podle NBÚ. Výrobce trezorů si nechává certifikovat celou výrobní řadu najedou. Je také možné si nechat certifikovat jeden konkrétní trezor. Certifikát má výrobce jeden jediný originál pro více stejných trezorů. Je zvykem přidávat kopii ke každému prodanému trezoru. Důležitá je platnost certifikátů a nejdůležitější kovový štítek na trezoru. 

Certifikát shodycertifikát trezoru

Certifikát shody se vydává státem akreditovanou zkušebnou podle normy EN 1143 a podle české normy ČSN 916012.  Certifikát potvrzuje, že určitý trezor se shoduje s normou a prošel do určité bezpečnostní třídy. Dva různé trezory, které mají certifikát na stejnou bezpečnostní třídu by měli být stejně bezpečné. Z různé země i různých výrobců trezorů. I když v rámci jedné bezpečnostní třídy mohou být znatelné rozdíly.

norma EN 1143

norma ČSN 916012

Certifikáty jsou platné ve 33 státech Evropy, které se dohodly, že sjednotí bezpečnost trezorů (I když se můžete dostat do situace kdy nějaká instituce preferuje zkušebny svého státu).

Výhradně české certifikáty k trezorům v základní bezpečnosti. Označují jednoplášťové a dvouplášťové sejfy.

Proces získání certifikátu shody

Výrobce trezoru pokud chce mít nějakou výrobní řadu s certifikáty musí nechat nejdřív otestovat ve zkušebně několik vzorků. Takový proces je nákladný. Jednak se zničí zkušební výrobky a také samotné zkoušky jsou placené. Samotná výroba trezorů je také hlídána. Platnost certifikátu je omezená na několik let.

 Při testování trezorů bezpečných proti vloupání provádějí státem akreditované instituce zkoušky. Napodobují násilné otevření trezoru. Získané výsledky se pak převedou na hodnoty odporu. Je zohledněn čas a použité nástroje.

Odporové jednotky a zkoušky odolnosti trezoru

Odpor trezoru bezpečného proti pokusu o vloupání je vyjádřený jednotkou odporu RU (resistance unit). O co je výše počet RU, o to vyšší je odpor a tím i ochrana, kterou trezor bezpečný proti vloupání nabízí. Na základě změřeného počtu se trezor bezpečný proti vloupání zařadí do bezpečnostní třídy. Základem pro klasifikaci je nejnižší změřený odpor. Při zkouškách se musí provést ruční otevření (částečný průlom) nebo se trezor otevře úplně. Tím, že se například dveře vylomí (plný průlom).

Platnost certifikátu shody

Po zkouškách trezoru se vystaví certifikát na konkrétní výrobní řadu trezorů. Certifikát je jeden jediný! Vydává se jeden výrobci. K trezorům se potom přikládá jeho kopie. Je na něm napsaný datum vystavení a datum platnosti. Znamená to, že v tomto vyznačeném období může výrobce vyrábět certifikované trezory. Přesně ten model, který prošel zkouškami. Po skončení platnosti výrobce musí certifikát prodloužit. Jinak nesmí vyrábět certifikované trezory. Trezor vyrobený v době platnosti certifikátu je nadále certifikovaný!

Certifikáty podle normy EN 1143-1

Certifikáty podle normy EN 1143-2

Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy a trezorové dveře jsou testovány podle první části normy EN 1143-1 kompetentním testovacím institutem v různých evropských zemích. Certifikát sjednocuje bezpečnost všech trezorů v Evropě. Stejná třída by měla být srovnatelně bezpečná všude v Evropě. Třídy se označují římsky I, II a III...

Druhá část stejné normy je určená pro depositní trezory. Trezorům s vhozem, vhazovacím šuplíkem nebo jiným mechanizmem se věnuje celá 2. část normy. Depositní trezory jsou testovány jinými způsoby. Jde o to, aby neměli nějaké slabé místo díky vhozu a také, aby vhozený předmět nešel zase vyjmout zpět. Třídy se označují D-I, D-II a D-III.

 

Certifikát na základní bezpečnost podle ČSN 916012

Papíry podle VDMA 24992

Výhradně české certifikáty k trezorům v základní bezpečnosti. Označují jednoplášové a dvouplášťové sejfy. Základní bezpečnost je vhodná na uložení hodnot v řádu desítek tisíc. Odpovídají zákonu o uložení zbraní. Populární jsou například na autoklíče, léky, nářadí. VDMA 24992 je vlastně výrobní předpis do roku 1995. V dnešní době není platný. Udával podmínky pro výrobce jak má vypadat trezor. Například třída B jsou dvouplášťové sejfy. O bezpečnosti v podstatě nic neříká. Již mnoho let je tento výrobní předpis neplatný, ale stále velice populární. Žádný certifikát v papírové podobě ale nikdy neuvidíte, neexistuje.

 

Certifikát NBÚ

Národní bezpečnostní úřad klasifikuje utajované materiály do tříd. Třídy utajení podle toho jak jsou informace závažné a tedy kdo se s nimi může seznamovat. Trezory chrání utajované materiály proti zneužití. Odpovídající trezor si vyberete podle stupně utajení dokumentů.

 V nabídce jsou běžně české trezory certifikované NBÚ. U zahraničních trezorů není certifikát NBÚ. Lze ho vystavit, je to ale cenově náročné. Když vyžadujete certifikát NBÚ uveďte to pro jistotu již při objednávce.

 Trezory určené pro utajované dokumenty se označují jako úschovné objekty. Jsou bodově ohodnocené do bezpečnostních projektů. Samotný trezor má svojí bodovou hodnotu SS1 a zámek body SS2. Podle potřeby je možné body navýšit.

Certifikát na ohnivzdornost 

Někteří prodejci dokonce tvrdí, že trezor je ze železa a proto je ohnivzdorný. Jenže klient nechce chránit trezor, ale jeho obsah! Trezor se dvěma plášti něco málo vydrží. Lepší když má další vrstvy mezi dvěma plášti. Někdy se výrobci snaží u trezoru posílit ohnivzdornost například těsněním apod. Potom jsou už trezory, které mají certifikát ze zkušebny.

Nižší norma EN 15659 chrání papírová média proti ohni na 30 a nebo 60 minut. Následuje vyšší zabezpečení proti ohni norma EN 1047 pro papírová média. Ochrana dokumentů proti ohni na 60 a 120 minut. Norma EN 1047 pokračuje elitními výrobky, které chrání datové nosiče 60 a 120 minut. Nejvyšší světová ohnivzdornost S120DIS ochrání datové nosiče dvě hodiny v žáru 1050°C a uvnitř nestoupne teplota nad 55° a vlhkost nad 80%! Po této zkoušce se ale ještě trezor shodí z výšky 9,1 metru do kamení. To simuluje propad trezoru hořící budovou. Po pádu se ještě zavře zpět do pece a nechá se vychladnout. Je to velice náročná zkouška, kterou projdou jen ty nejlepší trezory. Dostanou potom kovový štítek na vnitřní stranu dveří. Okrajově se můžete u nás setkat i se zahraničními ohnivzdornými trezory.

Američani mají své normy UL, které je s našimi hodně podobná. Švédové se svojí vlastní normou NT FIRE 017, kterou u nás můžete potkat nebo můžete slyšet o jiných zemích, zkušebnách a normách po celém světě.

Lehké ohnivzdorné skříně LFS

Certifikovaná ohnivzdornost EN 1047

Až v roce 2009 se vytvořila norma na trezory s lehkou ohnivzdorností. Na trhu byly jen trezory neohnivzdorné a s vysokou ohnivzdorností. Norma EN15659 je pod normou EN1047. Pro lehké ohnivzdorné skříně s odolností na 30 nebo 60 minut. Certifikovaná ohnivzdornost na velice vysoké úrovni. Trezory na životně důležité papíry a datové nosiče. S odolností na 60 a 120 minut, kdy je také stanovena maximální vnitřní vlhkost.

 

Certifikát trezorových zámků

Trezory také musí mít dostatečně bezpečné zámky. Zámky se také certifikují, aby byla stanovena jejich bezpečnost. Pro trezorové zámky je norma EN 1300. Norma rozděluje zámky do tříd A, B, C, D. Na určitou bezpečnostní třídu trezoru musí být odpovídající třída zámku nebo dva zámky. Namontovat správný zámek je starost výrobce trezoru. Klient si může říct o bezpečnější zámek než jaký je vyžadován. Obvykle je to za příplatek. Přesto, že jsou trezorové zámky certifikované, zákazníci tyto certifikáty neuvidí. Nejsou běžně dodávané s trezorem. 

Related Articles

norma EN 1143

Předpis VDMA 24992 na německé trezory

Trezorové normy

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes