normy

Polopatě polopatě

Certifikáty jsou základní dokumenty k trezoru. Garantují bezpečnost, ohnivzdornost a nebo jsou pro uložení utajovaných dokumentů podle NBÚ. Výrobce trezorů si nechává certifikovat celou výrobní řadu najedou. Je také možné si nechat certifikovat jeden konkrétní trezor. Certifikát má výrobce jeden jediný originál pro více stejných trezorů. Je zvykem přidávat kopii ke každému prodanému trezoru. Důležitá je platnost certifikátů a nejdůležitější kovový štítek na trezoru. 

Certifikát shodycertifikát trezoru

Certifikát shody se vydává státem akreditovanou zkušebnou podle normy EN 1143 a podle české normy ČSN 916012.  Certifikát potvrzuje, že určitý trezor se shoduje s normou a prošel do určité bezpečnostní třídy. Dva různé trezory, které mají certifikát na stejnou bezpečnostní třídu by měli být stejně bezpečné. Z různé země i různých výrobců trezorů. I když v rámci jedné bezpečnostní třídy mohou být znatelné rozdíly.

norma EN 1143

norma ČSN 916012

Certifikáty jsou platné ve 33 státech Evropy, které se dohodly, že sjednotí bezpečnost trezorů (I když se můžete dostat do situace kdy nějaká instituce preferuje zkušebny svého státu).

Výhradně české certifikáty k trezorům v základní bezpečnosti. Označují jednoplášťové a dvouplášťové sejfy.

Proces získání certifikátu shody

Výrobce trezoru pokud chce mít nějakou výrobní řadu s certifikáty musí nechat nejdřív otestovat ve zkušebně několik vzorků. Takový proces je nákladný. Jednak se zničí zkušební výrobky a také samotné zkoušky jsou placené. Samotná výroba trezorů je také hlídána. Platnost certifikátu je omezená na několik let.

 Při testování trezorů bezpečných proti vloupání provádějí státem akreditované instituce zkoušky. Napodobují násilné otevření trezoru. Získané výsledky se pak převedou na hodnoty odporu. Je zohledněn čas a použité nástroje.

Odporové jednotky a zkoušky odolnosti trezoru

Odpor trezoru bezpečného proti pokusu o vloupání je vyjádřený jednotkou odporu RU (resistance unit). O co je výše počet RU, o to vyšší je odpor a tím i ochrana, kterou trezor bezpečný proti vloupání nabízí. Na základě změřeného počtu se trezor bezpečný proti vloupání zařadí do bezpečnostní třídy. Základem pro klasifikaci je nejnižší změřený odpor. Při zkouškách se musí provést ruční otevření (částečný průlom) nebo se trezor otevře úplně. Tím, že se například dveře vylomí (plný průlom).

Platnost certifikátu shody

Po zkouškách trezoru se vystaví certifikát na konkrétní výrobní řadu trezorů. Certifikát je jeden jediný! Vydává se jeden výrobci. K trezorům se potom přikládá jeho kopie. Je na něm napsaný datum vystavení a datum platnosti. Znamená to, že v tomto vyznačeném období může výrobce vyrábět certifikované trezory. Přesně ten model, který prošel zkouškami. Po skončení platnosti výrobce musí certifikát prodloužit. Jinak nesmí vyrábět certifikované trezory. Trezor vyrobený v době platnosti certifikátu je nadále certifikovaný!

Certifikáty podle normy EN 1143-1

Certifikáty podle normy EN 1143-2

Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy a trezorové dveře jsou testovány podle první části normy EN 1143-1 kompetentním testovacím institutem v různých evropských zemích. Certifikát sjednocuje bezpečnost všech trezorů v Evropě. Stejná třída by měla být srovnatelně bezpečná všude v Evropě. Třídy se označují římsky I, II a III...

Druhá část stejné normy je určená pro depositní trezory. Trezorům s vhozem, vhazovacím šuplíkem nebo jiným mechanizmem se věnuje celá 2. část normy. Depositní trezory jsou testovány jinými způsoby. Jde o to, aby neměli nějaké slabé místo díky vhozu a také, aby vhozený předmět nešel zase vyjmout zpět. Třídy se označují D-I, D-II a D-III.

 

Certifikát na základní bezpečnost podle ČSN 916012

Papíry podle VDMA 24992

Výhradně české certifikáty k trezorům v základní bezpečnosti. Označují jednoplášové a dvouplášťové sejfy. Základní bezpečnost je vhodná na uložení hodnot v řádu desítek tisíc. Odpovídají zákonu o uložení zbraní. Populární jsou například na autoklíče, léky, nářadí. VDMA 24992 je vlastně výrobní předpis do roku 1995. V dnešní době není platný. Udával podmínky pro výrobce jak má vypadat trezor. Například třída B jsou dvouplášťové sejfy. O bezpečnosti v podstatě nic neříká. Již mnoho let je tento výrobní předpis neplatný, ale stále velice populární. Žádný certifikát v papírové podobě ale nikdy neuvidíte, neexistuje.

 

Certifikát NBÚ

Národní bezpečnostní úřad klasifikuje utajované materiály do tříd. Třídy utajení podle toho jak jsou informace závažné a tedy kdo se s nimi může seznamovat. Trezory chrání utajované materiály proti zneužití. Odpovídající trezor si vyberete podle stupně utajení dokumentů.

 V nabídce jsou běžně české trezory certifikované NBÚ. U zahraničních trezorů není certifikát NBÚ. Lze ho vystavit, je to ale cenově náročné. Když vyžadujete certifikát NBÚ uveďte to pro jistotu již při objednávce.

 Trezory určené pro utajované dokumenty se označují jako úschovné objekty. Jsou bodově ohodnocené do bezpečnostních projektů. Samotný trezor má svojí bodovou hodnotu SS1 a zámek body SS2. Podle potřeby je možné body navýšit.

Certifikát na ohnivzdornost 

Někteří prodejci dokonce tvrdí, že trezor je ze železa a proto je ohnivzdorný. Jenže klient nechce chránit trezor, ale jeho obsah! Trezor se dvěma plášti něco málo vydrží. Lepší když má další vrstvy mezi dvěma plášti. Někdy se výrobci snaží u trezoru posílit ohnivzdornost například těsněním apod. Potom jsou už trezory, které mají certifikát ze zkušebny.

Nižší norma EN 15659 chrání papírová média proti ohni na 30 a nebo 60 minut. Následuje vyšší zabezpečení proti ohni norma EN 1047 pro papírová média. Ochrana dokumentů proti ohni na 60 a 120 minut. Norma EN 1047 pokračuje elitními výrobky, které chrání datové nosiče 60 a 120 minut. Nejvyšší světová ohnivzdornost S120DIS ochrání datové nosiče dvě hodiny v žáru 1050°C a uvnitř nestoupne teplota nad 55° a vlhkost nad 80%! Po této zkoušce se ale ještě trezor shodí z výšky 9,1 metru do kamení. To simuluje propad trezoru hořící budovou. Po pádu se ještě zavře zpět do pece a nechá se vychladnout. Je to velice náročná zkouška, kterou projdou jen ty nejlepší trezory. Dostanou potom kovový štítek na vnitřní stranu dveří. Okrajově se můžete u nás setkat i se zahraničními ohnivzdornými trezory.

Američani mají své normy UL, které je s našimi hodně podobná. Švédové se svojí vlastní normou NT FIRE 017, kterou u nás můžete potkat nebo můžete slyšet o jiných zemích, zkušebnách a normách po celém světě.

Lehké ohnivzdorné skříně LFS

Certifikovaná ohnivzdornost EN 1047

Až v roce 2009 se vytvořila norma na trezory s lehkou ohnivzdorností. Na trhu byly jen trezory neohnivzdorné a s vysokou ohnivzdorností. Norma EN15659 je pod normou EN1047. Pro lehké ohnivzdorné skříně s odolností na 30 nebo 60 minut. Certifikovaná ohnivzdornost na velice vysoké úrovni. Trezory na životně důležité papíry a datové nosiče. S odolností na 60 a 120 minut, kdy je také stanovena maximální vnitřní vlhkost.

 

Certifikát trezorových zámků

Trezory také musí mít dostatečně bezpečné zámky. Zámky se také certifikují, aby byla stanovena jejich bezpečnost. Pro trezorové zámky je norma EN 1300. Norma rozděluje zámky do tříd A, B, C, D. Na určitou bezpečnostní třídu trezoru musí být odpovídající třída zámku nebo dva zámky. Namontovat správný zámek je starost výrobce trezoru. Klient si může říct o bezpečnější zámek než jaký je vyžadován. Obvykle je to za příplatek. Přesto, že jsou trezorové zámky certifikované, zákazníci tyto certifikáty neuvidí. Nejsou běžně dodávané s trezorem. 

Bezpečnostní třída "Z" je základní bezpečnost. Jedná se o sejfy. Tuto třídu určuje česká norma ČSN 916012, která se řadí před evropskou normu EN 1143-1.

Bezpečnostní třídy Z1, Z2, Z3 pro sejfy

První v bezpečnosti trezorů je kategorie "nezjištěná konstrukce".  Potom výrobce a hlavně prodejci (obzvláště německé trezory) používají berličku a označují trezory na A, B, C, D, D 10... Opravdový certifikát a tedy i testovanou bezpečnost dostanete až podle české normy ČSN 916012. Označení Z jako základní. Tyto třídy se využívají často pro uložení menších hodnot a hlavně třídy Z2 a Z3 jsou vhodné na uložení 10 zbraní. Třída Z1 není vhodná na zbraně, protože má "jen" 10 odporových jednotek. 

bezpečnostní třída Z1

Bezpečnostní třída Z1

Bezpečnostní třída Z2

Bezpečnostní třída Z3

Bezpečnostní třída Z1 je nejnižší možná třída trezorů. Odporové jednotky jsou RU(10/10). Jedna z podmínek pro takové sejfy je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.

Třída Z2 a samozřejmě také Z3 je vhodná například pro uložení zbraně, pro uložení věcí, které nechcete nechat na stole, když jdete na oběd a podobně. Pojišťovny do těchto trezorů pojistí hodnoty okolo 30 tisíc korun. (Třída Z2 má 15 odporových jednotek)

Uložení zbraní v trezoru

Zákony, normy a nařízení hovoří jasně. 2 zbraně musíte "jen" vhodně zabezpečit. Potom je kategorie do 10 zbraní a to už musíte mít 15 odporových jednotek. To se musí nějak dokázat, takže nejčastěji certifikátem od zkušebny. Třída Z1 nemá odpovídající odporové jednotky, takže odpovídá jen na vhodné uložení 2 zbraní. Na 10 zbraní je tedy vhodná minimálně třída Z2 a vyšší. 

Někdy je možné se setkat s papírem od zkušebny, který dokazuje 15 odporových jednotek. Prodejce Vám potom dodá trezor certifikovaný ve třídě Z1 nebo S2 a k tomu papír na 15 RU, že je to vlastně na uložení zbraní. Podivné. 

Kotvení trezoru ve třídě Z

Certifikát trezoru je platný pouze když je trezor ukotven. Minimální požadavek je ukotvení silou 10 kN. Jedna kvalitní kotva je tedy často dostačující. Zajímavé je to pro uložení zbraní. Trezor na uložení zbraní nemusí být ukotven, ale neodpovídá na uložení cenností. Certifikát na bezpečnostní třídu vlastně nebude platný, ale dokáže odolnost samotného trezoru. Podivné.

Úschovné objekty je hlavní nadpis pro všechny trezory a zařízení. Bezpečnostní úschovné objekty slouží pro uložení věcí a podle stupně odolnosti jsou určené na různě vysoké hodnoty uložených věcí a dokumentů. Stupně odolnosti neboli bezpečnostní třídy řeší česká norma ČSN 916012 která začíná třídami Z1, Z2 a Z3 a to je základní bezpečnost. Takové produkty se nazývají sejfy. Na českou normu plynule navazuje norma evropská v ČR převzatá ČSN EN 1143.

Úschovné objekty podle Národního bezpečnostního úřadu

 

Úschovný objekt typ 1

S1 = 1bod

Úschovným objektem typu 1 je nerozebíratelná ocelová skříň pevné konstrukce, její dveřní uzávěr je opatřen třístranným rozvorovým mechanismem a uzamykán. Dveřní uzávěr je samosvorný v uzavřeném stavu.

Úschovný objekt typ 1A

V současné době (2016) se v ČR tato kategorie trezorů nevyrábí u žádného výrobce.

S1 = 1bod

Úschovný objekt typu 1A je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z1 podle ČSN 916012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností.

Úschovný objekt typ 1B

S1 = 2body

Úschovný objekt typu 1B je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z2 podle ČSN 916012.

Úschovný objekt typ 1C

S1 = 3body

Úschovný objekt typu 1C je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z3 podle ČSN 916012.

Úschovný objekt typ 2

SS1 = 2bod

Úschovný objekt typu 2 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní třídy 0 podle ČSN EN 1143-1. V souladu s ČSN EN 1143-1 musí být úschovný objekt typu 2 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300 (zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy).

Úschovný objekt typ 3

SS1 = 3bod

Úschovný objekt typu 3 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní třídy 1 podle ČSN EN 1143-1. V souladu s ČSN EN 1143-1 musí být úschovný objekt typu 3 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300 (zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy). V případě, že je v úschovném objektu typu 3 uložen kryptografický materiál, musí být tento úschovný objekt vybaven kombinačním mechanickým zámkem, minimálně třípolohovým.

Úschovný objekt typ 4

SS1 = 4bod

Úschovný objekt typu 4 je certifikovaný Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „Úřad“) a splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2 nebo vyšší podle ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory.

V souladu s ČSN EN 1143-1 musí být úschovný objekt typu 4 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření (zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy). V případě, že je v úschovném objektu typu 4 uložen kryptografický materiál, musí být tento úschovný objekt vybaven kombinačním mechanickým zámkem, minimálně třípolohovým.

Zámky úschovných objektů

Zámek typ 2

SS2 = 2bod

Zámek typu 2 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy A podle ČSN EN 1300.

Zámek typ 3

SS2 = 3bod

Zámek typu 3 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy B podle ČSN EN 1300.

Zámek typ 4

SS2 = 4bod

Zámek typu 4 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy C podle ČSN EN 1300.

Úschovné objekty podle kontstukce

Skříňové trezory

archivační trezorová skříň

Jsou to větší trezory, které se používají na uložení větších předmětů. Dobře poslouží na uložení archivu nebo účetnictví. Větší rozměr dobře vyhovuje na dražší zařízení nepříklad fotografa nebo geodeta. Vyráví se jednoplášťové trezorové skříně s více plášťovými dveřmi. Vyšší zabezpečení jsou potom certifikované skříně. Základní bezpečnost jsou trezorové skříně ve třídě Z2 a následují skříně s vyšším zabezpečením v I. nebo II. třídě. Zajímavým řešením jsou potom trezorové skříně NA se zvýšenou ohnivzdorností nebo s certifikovanou ohnivzdorností. Ohnivzdornost oceníte při ochraně papírů nebo datových nosičů.

Vestavěné trezory

trezor do zdi

Vestavěný trezor je zazděný ve zdi (podlahy) která částečně tvoří ochranu proti vloupání. Při nákupu jsou levnější, ale musíte pro ně mít vhodné místo a další práce navíc je s kvalitním zazděním. Vestavěné trezory jsou také na delší dobu kvůli takřka nevratnému spojení se zdí, podlahou. mezi výhody patří nižší pořizovací náklady, možnost ukrytí na neočekávané místo a nebo úspora místa. Vestavěné trezory lze rozdělit podle bezpečnostních tříd. V nabídce jsou jednoplášťové schránky vhodné jako pohotovostní pokladna, na klíče od auta a vůbec na uložení hodnoty okolo 30 tisíc korun. Následuje kategorie trezorů do zdi v bezpečnostní třídě I a II. Tyto trezory mají vícestěnné dveře s masivními blokovacími čepy do všech stran.

Trezorové dveře

trezorové dveře

Trezorové dveře tvoří vstup do trezorové místnosti. Celá trezorová místnost je stejně bezpečná jako samotné dveře. Nejen stěny, ale také strop a podlaha musí být bezpečné. Trezorové dveře dovolují postavit libovolně velkou místnost. Třeba jen několik desítek centimetrů hlubokou a nebo celou halu, kam se pohodlně zajede vozíkem. I ta nejmenší trezorová místnost je vhodná na neomezený počet zbraní. Odpovídá zákonu na uložení zbraní. Z pohledu NBÚ je jistě nejzajímavější možnost uložení utajovaných materiálů stupně "typ 3 - tajné". Celá trezorová místnost je tedy vhodná na celé utajované archivy.

Komorové trezory

Komorový trezor má v zavřeném stavu všechny vnitřní strany větší než 1 metr. Takové trezory se tvoří na místě vylitím z betonu, z připravených prefabrikátů (železné panely apod.) a nebo kombinací těchto dvou metod.

zkouška odporových jednotek

Odporové jednotky udávají bezpečnost trezoru. Jak dlouho takový trezor odolá zloději. S odporovými jednotkami se při nákupu trezoru ale nesetkáte. Jsou jen prostředkem pro certifikování nového výrobku v akreditované laboratoři.

Výrobce trezorů se rozhodne, že svůj nový trezor nechá certifikovat. Takže vyrobí jeden prototyp trezoru. Dostane se do rukou komisaři. Ten má k dispozici plány trezoru, libovolné nástroje a čas. Snaží se jednoduchými nástroji otevřít trezor snadným způsobem. Teprve následně bere do rukou těžší nástroje. K tomu se počítá čas. Jak dlouho se na trezoru pracuje. Následně se čas a použité nástroje sečtou. Převedou právě na odporové jednotky. Výsledné odporové jednotky pošlou trezor do jedné z bezpečnostních tříd. Tady život odporových jednotek končí a už nejsou potřeba.

 

15 odporových jednotek

Protože jste se dostali na tuto stránku, asi hledáte nějaký sejf na zbraně nebo trezor na zbraně. O 15 odporových jednotkách hovoří právě zákon číslo 119/2002 Sb. novelizovaný č. 13/2021 Sb. a Nařízení vlády číslo 217/2017 Sb. (dříve č.338 -> č.347 -> č.503). 15 odporových jednotek odolá plechová skříň s rozvory do tří stran a trezorový zámek třídy A. Není to žádné vysoké zabezpečení. Je to požadavek zákona, aby se zbraně jen tak nepovalovali. S odolností proti zloději to zase tolik nesouvisí, je to legislativa.

15 odporových jednotek RU

To, že má trezor 15 RU musíte nějak dokázat! Není možné to odhadnout ("Kamarád má přeci stejný trezor a ten má 15 RU") nebo řešit až po vykradení zlodějem. Odporové jednotky může stanovit akreditovaná zkušebna. V tom bývá často problém, když si na zbraně koupíte použitý trezor, který ale nemá potřebné dokumenty. Trezory mohou být velice bezpečné a mohou mít i stovky kilo, ale když nemají potřebný papír. Je to vždy "NK" tedy nezjištěná konstrukce. 

 

Bezpečnostní třídy na uložení zbraní

Bezpečnostní třída S1 podle normy EN 14450 žádné odporové jednotky pro uložení 2 ks zbraní
Bezpečnostní třída S2 podle normy EN 14450 žádné odporové jednotky pro uložení 2 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z1 podle normy ČSN 916012 10/10 RU pro uložení 2 ks zbraní
Certifikát na 15 RU podle normy EN 1143 15 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z2 podle normy ČSN 916012 15/20 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z3 podle normy ČSN 916012 20/25 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída 0 podle normy EN 1143 30/30 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída I podle normy EN 1143 30/50 RU pro uložení 20 ks zbraní
Bezpečnostní třída II podle normy EN 1143 50/80 RU pro uložení 20 ks zbraní

Trezory na zbraně

Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. (dříve č.338 -> č.347 -> č.503) se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy EN 1300

To, že trezor odpovídá zákonu dokládá právě certifikát. Hlavně 15 RU je potřeba nějak doložit.

  Nevíte co jsou odporové jednotky? Tady je přehledný článek s vysvětlením odporových jednotek

 

 

Celoevropská norma 1143-1 platná ve 33 státech

muž s trezorem

V normě 1143 se píše všechno o certifikování trezorů do bezpečnostních tříd. Její platnost po celé Evropě je výhodná pro srovnání všech našich a zahraničních trezorů. Trezor certifikovaný ve stejné třídě by měl být stejně bezpečný ať je vyroben ve Finsku nebo v ČR. Přesto, že norma dává jasná pravidla na testování trezorů, bohužel tu rozdíly jsou. V současné době (2021) jsou známé mírné zkušebny v Polsku a tahají se sem čínské trezory, které se tu někdy testují na bezpečnost, ale už ne na kvalitu zpracování.

Trezorová norma 1143-1

trezorová norma 1143

Norma 1143 je důležitá pro výrobce trezorů, pro testování trezorů a pro vydávání certifikátů. Pro výrobce trezorů je to taková bible. Pro vás klienty, ale už není tak důležitá. Na trhu musíte vybírat trezory, které jsou certifikované podle této normy, ale znát jí nemusíte. Trezor bez certifikátu podle normy 1143 samozřejmě také může být. Jsou to trezory historické, staré použité, s nižší bezpečnostní (sejfy, plechové skříně) a nebo v horším případě trezory nebezpečné (výroba na dálném východě, podvodné jednání výrobce).

 

 

 Norma není poskytnuta vydavatelem celá. ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ust. § 5 odst. 8

 zákona č. 22/1997 Sb. rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu poskytovatele, tedy ÚNMZ.

Červenec 2009

Bezpečnostní úschovné objekty.

Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.


Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.


vlajka británie Secure storage units – Reguirements, classification and methods of test for resistance to burglary
Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms


vlajka Francie Unités de stockage en lieux sûrs – Exigences, classification et méthodes d’essai pour la résistance à l’effraction
Partie 1: Coffres-forts, distributeurs automatiques de billets (DAB), portes fortes et chambres fortes


vlajka Německa Wertbehältnisse – Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl - Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume


vlajka Česká Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1143-1:2005+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
Nahrazení předchozích norem: Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1143-1 (91 6011) z března 2006.


Obsah

Předmluva

 1. Předmět normy
 2. Normativní odkazy
 3. Termíny a definice
 4. Klasifikace a požadavky
  1. Klasifikace
  2. Všeobecné požadavky
   1. Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory
   2. ATM trezory
   3. Krycí plech závorového mechanismu
   4. Otvory pro kabely
   5. Instrukce pro uživatele
  3. Doplňkové požadavky pro označení EX
  4. Doplňkové požadavky pro označení CD
 5. Technická dokumentace
 6. Zkušební vzorek
 7. Zkouška napadením s využitím nářadí
  1. Všeobecně
  2. Zkušební tým
  3. Zkušební nářadí
   1. Nářadí pro napadení
   2. Měření času
   3. Zkušební tělesa
  4. Kritéria zkoušky
  5. Program zkoušek
   1. Mobilní skříňové trezory
   2. Vestavěné trezory
   3. Komorové trezory
   4. ATM trezory bezpečnostních tříd I až VIII
   5. ATM trezory bezpečnostní třídy L
  6. Podmínky zkoušky
  7. Průběh zkoušky
  8. Měření operační doby
  9. Výpočet hodnoty průlomové odolnosti
  10. Protokol o zkoušce
 8. Zkouška pevnosti ukotvení
  1. Mobilní skříňové trezory
   1. Všeobecně
   2. Zkušební zařízení
   3. Zkušební postup
   4. Vyjádření výsledků zkoušky
   5. Kritéria zkoušky
  2. ATM trezory
   1. Všeobecně
   2. Zkušební zařízení
   3. Zkušební postup
   4. Vyjádření výsledků zkoušky
   5. Kritéria zkoušky
 9. Zkouška trhavinami
  1. Všeobecně
  2. Zkušební vzorek
  3. Trhaviny
  4. Stanovení hmotnosti nálože trhaviny
  5. Podmínky pro zkoušku trhavinami
   1. Skříňové trezory a ATM trezory
   2. Trezorové dveře a komorové trezory
  6. Výpočet hodnot průlomové odolnosti pro napadení s využitím nářadí po výbuchu
  7. Záznam o průběhu zkoušek
 10. Zkouška vrtáním diamantovým korunovým vrtákem
  1. Všeobecně
  2. Zkušební vzorek
  3. Zkušební zařízení
   1. Skříňové trezory
   2. Trezorové dveře a komorové trezory
  4. Zkušební postup
  5. Výpočet hodnoty průlomové odolnosti
  6. Značení
 11. Protokol o zkoušce
 12. Značení

Úvod

Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Klasifikace odolnosti proti vloupání může být rovněž použita pro návrh bezpečnostních systémů s přihlédnutím k tomu, že v závislosti na pachateli, podmínkách v místě vloupání a možnostech použitého nářadí budou při skutečných pokusech o vloupání pravděpodobně dosaženy podstatně delší doby než při zkouškách.

Při manuálních zkouškách jsou jejich výsledky a opakovatelnost závislé na schopnostech zkušebního týmu. Zařízení použitá při zkouškách podléhají vývoji a mohou být do této evropské normy zahrnuta při revizi.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. Tato evropská norma neplatí pro zkoušení a klasifikaci depozitních systémů a ATM systémů.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes